Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 08.11.20061559
Документ 1559-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 2006 р. N 1559
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 13, ст. 868,
N 15, ст. 1084, N 29, ст. 2092) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2006 р. N 1559
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

1. Абзац другий підпункту 1 "в" пункту 2 після слів "слідчим
органів прокуратури" доповнити словами "керівним працівникам і
слідчим органів внутрішніх справ, посади яких віднесені до
відповідних категорій посад державних службовців і які займаються
розслідуванням кримінальних справ".
2. Доповнити постанову додатками 13-1, 24-1, 29-1 і 34-1
такого змісту:
"Додаток 13-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і слідчих
центрального апарату МВС, що займаються розслідуванням
кримінальних справ, посади яких належать до відповідних
категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Перший заступник, заступник | 2000-2140 | |начальника Головного слідчого | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник управління Головного | 1800-1900 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділу у складі | 1700-1800 | |управління Головного слідчого | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення Головного | 1600-1650 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий в особливо | 1500-1600 | |важливих справах Головного | | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий в особливо важливих | 1400-1500 | |справах Головного слідчого | | |управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий Головного | 1300-1375 | |слідчого управління | | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий Головного слідчого | 1225-1250"; | |управління | | ------------------------------------------------------------------
"Додаток 24-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і слідчих головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
на транспорті, що займаються розслідуванням кримінальних
справ, посади яких належать до відповідних категорій
посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | | посади |---------------------------------------------| | |Автономна Респуб- | за групами областей | | |ліка Крим, поза |--------------------------| | |групою, управління| | | | |МВС на транспорті | I | II, | | |у м. Києві | |м. Севастополь| |------------------+------------------+-----------+--------------| |Начальник слідчого| 1755 | 1665 | 1600 | |управління, | | | | |слідчого відділу | | | | |- заступник | | | | |начальника | | | | |------------------+------------------+-----------+--------------| |Перший заступник, | 1635-1700 | 1545-1615 | 1490-1550 | |заступник началь- | | | | |ника слідчого | | | | |управління, | | | | |слідчого відділу | | | | |------------------+------------------+-----------+--------------| |Начальник відділу,| 1500-1600 | 1400-1450 | 1350-1400 | |начальник слідчої | | | | |частини (на правах| | | | |відділу) слідчого | | | | |управління, | | | | |слідчого відділу | | | | |------------------+------------------+-----------+--------------| |Начальник відді- | 1350-1400 | 1250-1300 | 1150-1200 | |лення, начальник | | | | |слідчої частини | | | | |(на правах відді- | | | | |лення) слідчого | | | | |управління, | | | | |слідчого відділу | | | | |------------------+------------------+-----------+--------------| |Старший слідчий в | 995-1020 | 990-1010 | 980-1000 | |особливо важливих | | | | |справах | | | | |------------------+------------------+-----------+--------------| |Слідчий в особливо| 955-980 | 955-980 | 955-980 | |важливих справах | | | | |------------------+------------------+-----------+--------------| |Старший слідчий | 915-940 | 915-940 | 915-940 | |------------------+------------------+-----------+--------------| |Слідчий | 875-900 | 875-900 | 875-900"; | ------------------------------------------------------------------
"Додаток 29-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і слідчих
міських управлінь головних управлінь та управлінь МВС
в Автономній Республіці Крим, областях, лінійних
управлінь на залізницях Управління МВС на транспорті,
що займаються розслідуванням кримінальних справ,
посади яких належать до відповідних категорій
посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень | | |------------------------------------------| | | містах з | інші міста з | | |чисельністю населення| районним поділом | | |понад 1 млн. чоловік | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник слідчого | 1530 | 1350-1515 | |управління, слідчого | | | |відділу - заступник | | | |начальника міського, | | | |лінійного управління | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Заступник начальника | 1450 | 1255-1470 | |слідчого управління, | | | |слідчого відділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Начальник відділу, | 1200-1300 | 1050-1150 | |начальник | | | |відділення, начальник| | | |слідчої частини | | | |слідчого управління, | | | |слідчого відділу | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Старший слідчий в | 975-1000 | 940-970 | |особливо важливих | | | |справах | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Слідчий в особливо | 945-970 | 915-940 | |важливих справах | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Старший слідчий | 905-930 | 845-870 | |---------------------+---------------------+--------------------| |Слідчий | 845-870 | 825-850"; | ------------------------------------------------------------------
"Додаток 34-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і слідчих
міських, районних, лінійних органів головних управлінь,
управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, на транспорті, що займаються
розслідуванням кримінальних справ, посади яких належать
до відповідних категорій посад державних службовців

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник слідчого відділу, | 1225-1440 | |слідчого відділення - заступник | | |начальника міського, районного, | | |лінійного органу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник начальника слідчого | 1140-1395 | |відділу, слідчого відділення | | |--------------------------------+-------------------------------| |Начальник відділення у складі | 1000-1050 | |слідчого відділу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Старший слідчий | 875-900 | |--------------------------------+-------------------------------| |Слідчий | 835-860". | ------------------------------------------------------------------вгору