Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.20041558
Документ 1558-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.05.2005, підстава - 371-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 2004 р. N 1558
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005 )
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1558
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України

1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1996 р. N 170 ( 170-96-п ) "Про порядок діяльності
комісії для ліквідації міністерства, іншого центрального органу
державної виконавчої влади" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 205)
викласти у такій редакції:
"Головою ліквідаційної комісії міністерства призначається
перший заступник міністра - керівник апарату міністерства, що
ліквідується, іншого центрального органу - керівник або
заступник керівника центрального органу, що ліквідується".
2. Абзац другий пункту 7 Типового положення про кадрову
службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 912 ( 912-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 16, ст. 434; Офіційний вісник України,
1998 р., N 52, ст. 1955; 2001 р., N 31, ст. 1401; 2003 р., N 24,
ст. 1134, N 30, ст. 1546, N 35, ст. 1902), викласти у такій
редакції:
"у міністерстві - міністру або за рішенням міністра - першому
заступнику міністра - керівнику апарату міністерства".
3. Примірну інструкцію з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджену
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153
( 1153-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50;
2001 р., N 48, ст. 2141; 2003 р., N 30, ст. 1546, N 31, ст. 1627),
доповнити пунктом 1.7-1 такого змісту:
"1.7-1. Визначення порядку документообігу в апараті
міністерства та здійснення контролю за його додержанням
покладається на першого заступника міністра - керівника апарату
міністерства".
4. Друге речення абзацу четвертого пункту 4 Положення про
проведення атестації державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1922
( 1922-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 27;
2002 р., N 52, ст. 2397; 2003 р., N 23, ст. 1048, N 45, ст. 2352),
викласти у такій редакції: "Головою комісії міністерства
призначається перший заступник міністра - керівник апарату
міністерства, іншого державного органу - як правило, заступник
керівника цього органу".
5. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від
2 березня 2001 р. N 207 ( 207-2001-п ) "Про деякі заходи щодо
підвищення рівня виконавської дисципліни у центральних органах
виконавчої влади" викласти у такій редакції:
"3. Покласти на перших заступників міністрів - керівників
апарату міністерств, перших заступників керівників інших
центральних органів виконавчої влади відповідальність за
організацію контролю виконання законів України, актів та доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень
Прем'єр-міністра України".
6. Перше речення абзацу другого пункту 3 Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 лютого 2002 р. N 169 ( 169-2002-п ) (Офіційний вісник України,
2002 р., N 8, ст. 351), викласти у такій редакції:
"Очолює конкурсну комісію міністерства перший заступник
міністра - керівник апарату міністерства, іншого державного органу
- як правило, заступник керівника цього органу".вгору