Документ 1556/2005, поточна редакція — Редакція від 16.01.2006, підстава - 6/2006

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додержання прав людини під час
проведення оперативно-технічних заходів
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 6/2006 ( 6/2006 ) від 16.01.2006 )

З метою забезпечення конституційних прав громадян на
недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і
сімейне життя під час проведення оперативно-технічних заходів та
відповідно до частини другої статті 102 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк:
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін
до законодавчих актів України щодо забезпечення додержання
конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукових
заходів;
ужити заходів щодо утворення Служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України як центрального органу виконавчої влади
із спеціальним статусом, визначивши основними її завданнями
реалізацію державної політики у сфері захисту державних
інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, забезпечення
функціонування державної системи урядового зв'язку, Національної
системи конфіденційного зв'язку, криптографічного та технічного
захисту інформації;
затвердити за погодженням із Верховним Судом України і
Генеральною прокуратурою України єдину інструкцію про порядок
отримання підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність, дозволів на проведення відповідних заходів та
використання одержаних при цьому матеріалів;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
2. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ
України, Адміністрації Державної прикордонної служби України,
Державній податковій адміністрації України, Державному
департаменту України з питань виконання покарань переглянути у
тримісячний строк чинний порядок здійснення оперативно-технічних
заходів, що зачіпають права людини на недоторканність житла,
таємницю листування та телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя, та внести
відповідні зміни до відомчих нормативно-правових актів.
3. Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації
Державної прикордонної служби України, Державній податковій
адміністрації України, Державному департаменту України з питань
виконання покарань узагальнити у тримісячний строк інформацію про
наявність засобів для проведення оперативно-технічних заходів зі
зняття інформації з каналів зв'язку під час здійснення
контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності і вжити
заходів щодо передачі цих засобів в установленому порядку Службі
безпеки України. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 6/2006 ( 6/2006 ) від 16.01.2006 )
4. Міністерству юстиції України, Службі безпеки України,
Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони
України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації
Державної прикордонної служби України, Державній податковій
адміністрації України, Державному департаменту України з питань
виконання покарань забезпечити безумовне додержання конституційних
вимог щодо застосування негласного проникнення до житла чи іншого
володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, контролю за
листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою
кореспонденцією, інших технічних засобів одержання інформації.
5. Службі безпеки України разом із Міністерством транспорту
та зв'язку України розробити і затвердити до 1 січня 2006 року
технічні вимоги до засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, необхідних для здійснення уповноваженими органами
оперативно-розшукових заходів на телекомунікаційних мережах.
6. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ
України підвищити рівень роботи з виявлення, запобігання та
припинення фактів придбання чи використання спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів
негласного одержання інформації суб'єктами, яким не надано права
на проведення оперативно-розшукової діяльності.
7. Главі Секретаріату Президента України внести пропозиції
щодо призначення Уповноваженого Президента України з питань
контролю за діяльністю Служби безпеки України та забезпечити
здійснення ним контролю за додержанням конституційних прав
громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності
органів і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за
відповідністю Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України виданих
зазначеною Службою нормативно-правових актів, які регулюють
державні організації і проведення оперативно-розшукових заходів.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 листопада 2005 року
N 1556/2005вгору