Документ 155-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.03.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 березня 2013 р. № 155
Київ

Про затвердження плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. Затвердити план заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади надсилати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній службі фінансового моніторингу інформацію про виконання затвердженого цією постановою плану заходів для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку України.


Прем’єр-міністр України

Голова
Національного банку України

М.АЗАРОВ

І.СОРКІН

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 11 березня 2013 р. № 155

ПЛАН
заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

1. За результатами опрацювання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), а також методології проведення взаємної оцінки розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою подальшої імплементації положень рекомендацій FATF.


Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін’юст, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, МВС, Міністерство доходів і зборів, Держфінінспекція, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.

Мінімізація ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

2. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2012 році та I-III кварталах 2013 р. досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та довести її до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.


Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, МЗС, МВС, Міністерство доходів і зборів, Держфінінспекція, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

IV квартал.

3. Забезпечити підвищення ефективності регулювання та нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу щодо проведення ними належної ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій, шляхом вжиття заходів для надання на безоплатній основі Національному банку доступу до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України.


МВС, Національний банк.

I квартал.

4. Забезпечити проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.


Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін’юст, Мінфін, МВС, Міністерство доходів і зборів, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.

Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

5. Продовжити проведення робіт з виявлення фактів фінансування підривної діяльності проти України міжнародними терористичними та екстремістськими організаціями, а також закордонними центрами та організаціями екстремістської спрямованості, в тому числі за рахунок легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом.


СБУ (за згодою).

Протягом року.

6. Забезпечити з метою недопущення фінансування діяльності незаконних збройних формувань здійснення заходів щодо виявлення в Україні фактів протиправного одержання доходів та їх легалізації прихильниками згаданих формувань, які діють на території держав - учасниць СНД.


СБУ (за згодою).

Протягом року.

7. Продовжувати здійснювати заходи, спрямовані на виявлення фактів та припинення протиправної діяльності “конвертаційних” центрів та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.


Міністерство доходів і зборів, МВС, Держфінмоніторинг, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.

8. Забезпечити здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів переміщення товарів, готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей, які можуть використовуватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.


Міністерство доходів і зборів.

Протягом року.

9. Продовжувати вживати заходів для виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема, для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними органами.


Держфінмоніторинг, МВС, Міністерство доходів і зборів, СБУ (за згодою).

Протягом року.

10. Забезпечувати з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, що здійснюється суб’єктами господарювання через офшорні зони, у тому числі з використанням “компаній-оболонок”, проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних.


Держфінмоніторинг, МВС, Міністерство доходів і зборів, СБУ (за згодою).

Протягом року.

11. Продовжувати вживати заходів до удосконалення порядку взаємодії Міністерства доходів і зборів з органами державної влади, до повноважень яких належать питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, з метою виявлення та подальшого арешту (зупинення) активів осіб, діяльність яких пов’язана з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.


Міністерство доходів і зборів, МВС, Держфінмоніторинг, Національний банк, СБУ (за згодою).

Протягом року.

12. Забезпечити функціонування програмно-інформаційних комплексів “Боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом”, “Облік валютних цінностей”, зокрема шляхом їх наповнення інформацією, отриманою від органів державної влади, у визначеному спільними рішеннями таких органів порядку.


Міністерство доходів і зборів, Держфінмоніторинг, МВС, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою).

Протягом року.

13. Продовжувати вживати заходів, спрямованих на виявлення фактів кіберзлочинності та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від здійснення кіберзлочинів.


МВС, Держфінмоніторинг, Національний банк.

Протягом року.

Забезпечення прозорості діяльності державних органів

14. Сприяти висвітленню у державних засобах масової інформації заходів, що вживаються для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держкомтелерадіо.

Протягом року.

15. Забезпечити створення (за відсутності) та функціонування на офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу інформаційних блоків “Фінансовий моніторинг”.


Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.

Підвищення кваліфікації спеціалістів

16. Проводити перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, МВС, Мінінфраструктури, Міністерство доходів і зборів, Нацдержслужба, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).

Протягом року.

17. Забезпечити організацію підготовки та підвищення кваліфікації співробітників спеціальних підрозділів правоохоронних органів, які беруть участь у виявленні, розкритті та розслідуванні фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.


Держфінмоніторинг, МВС, Міністерство доходів і зборів, Держприкордонслужба, Служба зовнішньої розвідки, СБУ (за згодою), Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).

Протягом року.

18. Забезпечити навчання працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу з питань застосування вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, зокрема в частині здійснення ними управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (за згодою).

Протягом року.

19. Забезпечити проведення державними органами, зокрема правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму для спеціалістів їх територіальних органів.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінекономрозвитку, МВС, Міністерство доходів і зборів, Нацдержслужба, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою), Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою).

Протягом року.

20. Забезпечити залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.


Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.

Участь у міжнародному співробітництві

21. Проводити роботу з підготовки та укладення міжнародних договорів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінфін, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.

22. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму.


Держфінмоніторинг, МЗС, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінфін, МВС, Міністерство доходів і зборів, Національний банк, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.
вгору