Документ 1545-XII, поточна редакція — Прийняття від 12.09.1991


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.621 )

 
     У зв'язку з Постановою Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року "Про проголошення незалежності України" ( 1427-12 ) та прийняттям Акта проголошення незалежності України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Встановити, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції ( 888-09 ) і законам України.

 
 Голова Верховної Ради України              Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 12 вересня 1991 року
N 1545-XIIвгору