Документ 1542-96-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.02.2006, підстава - 209-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 1996 р. N 1542
Київ
Про впорядкування виплати стипендій аспірантам,
а також академічних стипендій Президента України, іменних
стипендій студентам, учням навчальних закладів
та аспірантам

( Дію Постанови поширено на ад'юнктів, слухачів та
курсантів військових навчальних закладів Міністерства
оборони згідно з Постановою КМ N 549 ( 549-98-п ) від
23.04.98 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004
N 209 ( 209-2006-п ) від 22.02.2006 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший розділу II додатка N 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 50 ( 50-93-п ) "Про
стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних
закладів, а також аспірантів і докторантів" (ЗП України, 1993 р.,
N 4-5, ст. 70) викласти в такій редакції: "Аспірантам і клінічним ординаторам вищих навчальних
закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються
з державного бюджету, стипендія встановлюється на рівні посадового
окладу за попереднім місцем роботи з урахуванням наступних змін в
оплаті праці, але не вище посадового окладу викладача-стажиста".
2. Установити, що розмір академічної стипендії Президента
України для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних
закладів дорівнює 4,375 мінімальної академічної стипендії учнів
професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів
відповідного рівня акредитації. ( Абзац перший пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 ) Академічні стипендії Президента України виплачуються
аспірантам у розмірі посадового окладу викладача-стажиста,
збільшеного на 25 відсотків. ( Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від
12.07.2004 )
3. Установити, що розмір академічної стипендії імені М.С.
Грушевського дорівнює 3,75 мінімальної академічної стипендії
студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 ) Академічні стипендії імені М. С. Грушевського виплачуються
аспірантам у розмірі посадового окладу викладача-стажиста,
збільшеного на 15 відсотків. ( Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від
12.07.2004 )
4. Установити, що розмір іменних академічних стипендій,
заснованих Кабінетом Міністрів України, дорівнює 3,125 мінімальної
академічної стипендії учнів професійно-технічних, студентів вищих
навчальних закладів відповідного рівня акредитації. ( Пункт 4 в
редакції Постанови КМ N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
5. Доручити Міністерству освіти у двотижневий термін
затвердити перелік гірничих спеціальностей, за якими призначаються
академічні стипендії Президента України студентам вищих та учням
професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються за цими
спеціальностями. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
6. Установити, що академічні стипендії Президента України
учням професійно-технічних навчальних закладів призначаються у
порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 1994 р. N 744 ( 744-94-п ) "Про затвердження Положення
про порядок призначення академічних стипендій Президента України
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" (ЗП України,
1995 р., N 1, ст. 19). ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004, N 209
( 209-2006-п ) від 22.02.2006 )
7. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци другий,
третій і четвертий пункту 1 Положення про порядок призначення
стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів
та аспірантам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 1994 р. N 744 ( 744-94-п ) (ЗП України, 1995 р.,
N 1, ст. 19) в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10 січня 1996 р. N 37 ( 37-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 5,
ст. 163) та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
1996 р. N 835 ( 835-96-п ).
8. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 1996 року.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКОвгору