Документ 1537-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2000
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.04.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про професійних творчих працівників
та творчі спілки"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 21, ст.159 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 12 Закону України "Про професійних творчих
працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 52, ст. 312) доповнити частиною четвертою
такого змісту:
"Надання всеукраїнській творчій спілці статусу національної
або позбавлення її цього статусу не тягне за собою, у зв'язку з
цим, її перереєстрації".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1537-IIIвгору