Документ 1530-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.12.2009, підстава - 1791-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 1791-VI ( 1791-17 ) від 23.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.99 }
Про Голову та склад Національної комісії
з радіаційного захисту населення України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 19, ст.147 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 1630-VI ( 1630-17 ) від 06.10.2009, ВВР, 2009, N 49, ст.743 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 1630-VI
( 1630-17 ) від 06.10.2009 }
2. Затвердити Національну комісію з радіаційного захисту
населення України у такому складі:
Гродзінський - академік Національної академії наук
Дмитро Михайлович України, доктор біологічних наук,
професор, академік-секретар відділення
Президії Національної академії наук
України, завідуючий відділом Інституту
клітинної біології та генної інженерії
Бездробний - доктор біологічних наук
Юрій Васильович
Борисюк - завідуючий секретаріатом Комітету
Михайло Миколайович Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи
Гончарук - академік Національної академії наук
Євген Гнатович України і Академії медичних наук України,
доктор медичних наук, професор, ректор
Медичного університету ім.
О.О.Богомольця, завідуючий кафедрою
комунальної гігієни та екології людини
Горова - доктор біологічних наук, професор,
Алла Іванівна завідуюча відділом Інституту
природокористування та екології
Національної академії наук України
Гудков - член-кореспондент Української академії
Ігор Миколайович аграрних наук, академік Академії
технічних наук України, доктор
біологічних наук, професор, завідуючий
кафедрою Національного аграрного
університету
Іванов - доктор біологічних наук, директор
Юрій Олександрович Державного підприємства "Чорнобильський
науково-технічний центр міжнародних
досліджень"
Калина - кандидат медичних наук, професор
Всеволод Костянтинович
Карачов - доктор медичних наук, завідуючий
Іван Іванович лабораторією радіаційної гігієни
Українського наукового гігієнічного
центру Міністерства охорони здоров'я
України
Качинський - доктор технічних наук, завідуючий
Анатолій Броніславович відділом Інституту стратегічних
досліджень
Клепіков - академік Інженерної академії наук, доктор
В'ячеслав Федорович фізико-математичних наук, професор,
директор Науково-технічного центру
електрофізичної обробки Національної
академії наук України
Коваль - доктор біологічних наук, державний
Григорій Миколайович експерт апарату Ради національної безпеки
і оборони України
Крюченко - доктор геолого-мінералогічних наук,
Володимир Антонович головний геолог експедиції N 60
Виробничо-геологічного управління
"Кіровгеологія"
Кундієв - академік Національної академії наук
Юрій Ілліч України та Академії медичних наук
України, доктор медичних наук, професор,
академік-секретар відділення медичних
наук Національної академії наук України,
директор Інституту медицини праці
Кутлахмедов - доктор біологічних наук, завідуючий
Юрій Олексійович лабораторією Інституту клітинної біології
та генної інженерії Національної академії
наук України
Лось - доктор біологічних наук, завідуючий
Іван Павлович лабораторією Наукового центру радіаційної
медицини Академії медичних наук України
Мельников - народний депутат України, член Комітету
Орест Борисович Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи
Мечов - доктор медичних наук, професор,
Дмитро Сергійович завідуючий кафедрою Медичної академії
післядипломної освіти
Омельянець - доктор медичних наук, професор,
Микола Іванович завідуючий лабораторією Наукового центру
радіаційної медицини Академії медичних
наук України
Пилипенко - доктор медичних наук, професор, директор
Микола Іванович Науково-дослідного інституту медичної
радіології Міністерства охорони здоров'я
України
Пілінська - доктор медичних наук, завідуюча
Марія Андріївна лабораторією Наукового центру радіаційної
медицини Академії медичних наук України
Поярков - кандидат фізико-математичних наук,
Віктор Олексійович виконавчий директор Європейського центру
техногенної безпеки
Присяжнюк - доктор медичних наук, завідуючий
Анатолій Євтихійович лабораторією Наукового центру радіаційної
медицини Академії медичних наук України
Серкіз - доктор біологічних наук, завідуючий
Ярослав Іванович відділом Інституту експериментальної
патології, онкології та радіобіології
Національної академії наук України
Скалецький - кандидат медичних наук, начальник
Юрій Миколайович Української військової медичної академії
Францевич - член-кореспондент Національної академії
Леонід Іванович наук України, доктор біологічних наук,
завідуючий відділом Інституту зоології
Національної академії наук України
Шестопалов - член-кореспондент Національної академії
В'ячеслав Михайлович наук України, доктор
геолого-мінералогічних наук, заступник
директора Інституту геологічних наук
Національної академії наук України
Штейнберг - член-кореспондент Інженерної академії
Микола Олександрович наук, Генеральний директор товариства з
обмеженою відповідальністю "Атомаудит"
Яковлєв - доктор технічних наук, заступник
Євген Олександрович директора державного підприємства
"Геоінформ"
Яценко - народний депутат України, член Комітету
Володимир Михайлович Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи
3. Вважати такими, що втратили чинність, Постанову Верховної
Ради Української РСР від 28 лютого 1991 року ( 798-12 ) "Про
Голову Національної комісії по радіаційному захисту населення
України (НКРЗУ)" (Відомості Верховної Ради Української РСР,
1991 р., N 14, ст.172) та Постанову Президії Верховної Ради
України від 30 серпня 1991 року ( 1461-12 ) "Про склад
Національної комісії по радіаційному захисту населення України
(НКРЗУ)" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 44,
ст.588).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1530-IIIвгору