Про утворення Координаційної ради з безпеки дорожнього руху
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 28.02.2018153
Документ 153-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 153
Київ

Про утворення Координаційної ради з безпеки дорожнього руху

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з безпеки дорожнього руху у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з безпеки дорожнього руху, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 938 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з реформування державної системи безпеки дорожнього руху”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 153

СКЛАД
Координаційної ради з безпеки дорожнього руху

Прем’єр-міністр України - голова Координаційної ради

Віце-прем’єр-міністр України - заступник голови Координаційної ради

Державний секретар МВС - заступник голови Координаційної ради

Голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України з питань транспорту - заступник голови Координаційної ради (за згодою)

Перший заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Міністр інфраструктури

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Державний секретар Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Голова Укртрансбезпеки

Голова Укравтодору

Голова Укрінфрапроекту

Перший заступник Голови ДСНС

Заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції

Заступник директора департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу - начальник управління моніторингу МВС

Начальник управління взаємодії з Національною поліцією МВС

Начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції

Заступник начальника департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції

Помічник Голови Національної поліції

Начальник Головного сервісного центру МВС

Народні депутати України (за згодою)

Представники громадських організацій (за згодою)

Представник Асоціації міст України (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 153

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з безпеки дорожнього руху

1. Координаційна рада з безпеки дорожнього руху (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою реформування системи безпеки дорожнього руху.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) забезпечення координації дій центральних органів виконавчої влади з вирішення проблемних питань, пов’язаних з реформуванням системи безпеки дорожнього руху;

2) підготовка пропозицій щодо:

формування і реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема безпеки руху на автомобільних дорогах і залізничних переїздах;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері безпеки дорожнього руху;

створення системи постійного моніторингу застосування актів законодавства з питань безпеки дорожнього руху з метою виявлення та скасування норм, що сприяють корупційним діям;

сприяння у забезпеченні урахування громадської думки під час підготовки та організації виконання актів Кабінету Міністрів України з питань безпеки дорожнього руху;

удосконалення нормативно-правової бази з питань реформування державної системи безпеки дорожнього руху.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань щодо реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

2) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

3) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів та фахівців, у тому числі іноземних, зокрема представників міжнародних організацій, у тому числі фінансових, та іноземних дипломатичних представництв (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Координаційної ради є Прем’єр-міністр України.

Персональний склад Координаційної ради затверджує її голова.

Секретар Координаційної ради призначається її головою.

До складу Координаційної ради входять голова, заступники голови, секретар та інші члени Координаційної ради.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться у разі потреби за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Координаційної ради проводить її голова, а у разі його відсутності - один із заступників голови.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради забезпечує її секретар.

10. Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

12. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, надсилається всім членам Координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.вгору