Документ 153-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2018, підстава - 985-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2007 р. N 153
Київ
Про затвердження Порядку взаємодії з
припинення протиправних дій повітряних суден,
які можуть використовуватися для вчинення
терористичних актів у повітряному просторі України
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 619 ( 619-2016-п ) від 08.09.2016 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 619 ( 619-2016-п ) від 08.09.2016
N 985 ( 985-2018-п ) від 21.11.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок взаємодії з припинення протиправних дій
повітряних суден, які можуть використовуватися для вчинення
терористичних актів у повітряному просторі України, що додається.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 619
( 619-2016-п ) від 08.09.2016 }
{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 985
( 985-2018-п ) від 21.11.2018 }
3. Міністерству оборони, Службі безпеки, Міністерству
внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Державній службі з
надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної
служби, Управлінню державної охорони розробити комплекс заходів
щодо виконання вимог Порядку, затвердженого цією постановою. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 985
( 985-2018-п ) від 21.11.2018 }
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2007 р. N 153
ПОРЯДОК
взаємодії з припинення протиправних дій
повітряних суден, які можуть використовуватися
для вчинення терористичних актів у повітряному
просторі України
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 619
( 619-2016-п ) від 08.09.2016 }

Загальна частина
1. Згідно з цим Порядком встановлюються ознаки, за якими
повітряне судно класифікується як таке, що може використовуватися
для вчинення терористичного акту, визначається механізм взаємодії
суб'єктів боротьби з тероризмом, інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій під час
здійснення заходів, спрямованих на запобігання та припинення
протиправних дій. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 619
( 619-2016-п ) від 08.09.2016 }
2. У цьому Порядку під терміном повітряне судно-порушник
розуміється повітряне судно, що перетнуло державний кордон без
відповідного дозволу компетентного органу або порушило порядок
використання повітряного простору. Термін "користувачі повітряного простору України"
застосовується у значенні, наведеному в Повітряному кодексі
України ( 3393-17 ), терміни "відомчий орган управління повітряним
рухом", "орган обслуговування повітряного руху", "районний
диспетчерський центр" - у значенні, наведеному в Положенні про
використання повітряного простору України ( 954-2017-п ),
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня
2017 р. N 954 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 101, ст.
3118), термін "підрозділи об’єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху" - у значенні, наведеному в Положенні
про об’єднану цивільно-військову систему організації повітряного
руху України ( 1281-99-п ), затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 19 липня 1999 р. N 1281 "Про створення
об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного
руху України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1484).
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 985 ( 985-2018-п ) від
21.11.2018 }
3. Повітряне судно-порушник, яке несе загрозу безпеці життя
чи здоров'я людини, заподіяння значної майнової шкоди чи настання
інших тяжких наслідків у зв'язку з його можливим використанням для
вчинення терористичного акту (далі - повітряне судно-загроза),
класифікується як повітряне судно - підозрювана загроза, повітряне
судно - правдоподібна загроза або повітряне судно - підтверджена
загроза. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 619
( 619-2016-п ) від 08.09.2016 }
Ознаки, за якими класифікується
повітряне судно-загроза
4. Повітряне судно-загроза класифікується як повітряне
судно - підозрювана загроза за наявності хоча б однієї з таких
ознак:
перетинання судном державного кордону у повітряному просторі
України без відповідного дозволу компетентних органів;
неповідомлення користувачем повітряного простору про виліт
повітряного судна органам обслуговування повітряного руху
(відомчим органам управління повітряним рухом), підрозділам
об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного
руху та органам військового управління чергових сил з
протиповітряної оборони Збройних Сил (далі - органи військового
управління);
відсутність будь-якої інформації про судно, що виконує політ;
непогодження зміни судном параметрів та маршруту, зазначених
у заявках на виконання польоту та на використання повітряного
простору України згідно з дозволами;
невиконання без повідомлення причин вказівок органів
обслуговування повітряного руху (відомчих органів управління
повітряним рухом) та підрозділів об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху або органів військового
управління;
втрата радіозв'язку із судном або використання його екіпажем
коду А 7600 (втрата зв'язку);
надходження від екіпажу повідомлення про виникнення на борту
аварійної ситуації або використання ним коду А 7700 (аварійна
ситуація);
надходження з борту судна сигналу "Лихо";
зміна коду державного розпізнавання, індивідуального коду
вторинного оглядового радіолокатора судна або тривале застосування
сигналу ідентифікатора без згоди органів обслуговування
повітряного руху (відомчих органів управління повітряним рухом);
відсутність сигналу вторинного оглядового радіолокатора;
застосування екіпажем лексики, що викликає підозру;
надходження від органів обслуговування повітряного руху,
спеціальних служб, правоохоронних органів, зокрема міжнародних,
інформації про підозру незаконного втручання в дії екіпажу.
5. Повітряне судно-загроза класифікується як повітряне
судно - правдоподібна загроза за наявності хоча б однієї з таких
ознак:
використання екіпажем коду А 7500 (незаконне втручання у дії
екіпажу);
інформація з борту судна свідчить про його захоплення;
надходження інформації про виявлення вибухового пристрою,
зброї або інших небезпечних речовин на борту судна;
загроза входження або входження судна в повітряний простір,
використання якого заборонено на постійній чи тимчасовій основі;
невиконання без повідомлення причин вказівок органів
обслуговування повітряного руху (відомчих органів управління
повітряним рухом), підрозділів об'єднаної цивільно-військової
системи організації повітряного руху та нереагування екіпажу на
запит інших суден, що виходять з ним на зв'язок;
нереагування екіпажем на вказівки та сигнали, що подаються
черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами);
надходження з борту судна інформації про намір вчинити
терористичний акт;
надходження від органів обслуговування повітряного руху,
спеціальних служб, правоохоронних органів, зокрема міжнародних,
інформації про ймовірне використання повітряного судна для
вчинення терористичного акту.
6. Повітряне судно-загроза класифікується як повітряне
судно - підтверджена загроза за наявності ознак, передбачених
пунктами 4 і 5 цього Порядку, та надходження інформації, яка
підтверджує, що повітряне судно буде використано для вчинення
терористичного акту.
7. Класифікація повітряного судна-загрози за відповідними
ознаками з урахуванням конкретних обставин і здійснення заходів,
спрямованих на запобігання протиправним діям та їх припинення,
провадиться у межах своїх повноважень суб'єктами боротьби з
тероризмом, іншими центральними органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями незалежно від
підпорядкованості і форми власності.
Взаємодія з припинення протиправних дій
повітряного судна-загрози
8. Суб'єкти боротьби з тероризмом, інші центральні органи
виконавчої влади, підприємства, установи та організації в межах
своїх повноважень, а також органи обслуговування повітряного руху
(відомчі органи управління повітряним рухом), підрозділи
об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного
руху та органи військового управління у разі виявлення повітряного
судна - підозрюваної загрози оцінюють обстановку, вживають заходів
до припинення протиправних дій, про результати доповідають в штаб
Антитерористичного центру при СБУ і забезпечують обмін інформацією
за узгодженою схемою.
9. У разі виявлення повітряного судна - правдоподібної
загрози:
1) керівник Антитерористичного центру при СБУ залежно від
результатів оцінки обстановки приймає рішення про проведення
антитерористичної операції;
2) органи військового управління:
з'ясовують обстановку, зокрема з вильотом чергових
літаків-перехоплювачів (вертольотів);
приймають рішення про запровадження заборони на використання
повітряного простору на тимчасовій основі із вжиттям можливих
заходів до протидії повітряному судну та доводять його для
виконання до Украероцентру (районних диспетчерських центрів);
приймають рішення про заборону подальшого польоту і посадку
державного повітряного судна на аеродром, визначений за
узгодженням з Украероцентром штабом Антитерористичного центру при
СБУ (оперативним штабом з управління антитерористичною
операцією), а також з Адміністрацією Держприкордонслужби, якщо
судно здійснює міжнародний рейс;
3) органи обслуговування повітряного руху (відомчі органи
управління повітряним рухом, районні диспетчерські центри):
запроваджують заборону на використання повітряного простору
на тимчасовій основі у районі, межі якого визначаються за
узгодженням з органами військового управління та штабом
Антитерористичного центру при СБУ (оперативним штабом з управління
антитерористичною операцією);
приймають рішення про заборону подальшого польоту і посадку
цивільного повітряного судна на аеродром, визначений за
узгодженням з Украероцентром органами військового управління,
штабом Антитерористичного центру при СБУ (оперативним штабом з
управління антитерористичною операцією), а також з Адміністрацією
Держприкордонслужби, якщо судно здійснює міжнародний рейс;
вживають заходів до забезпечення безпеки повітряного руху та
дотримання умов використання повітряного простору відповідно до
пріоритетів, установлених статтею 24 Повітряного кодексу України
( 3393-17 ). { Абзац десятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 985 ( 985-2018-п ) від 21.11.2018 }
10. У разі виявлення повітряного судна - підтвердженої
загрози:
1) суб'єкти боротьби з тероризмом, інші центральні органи
виконавчої влади, підприємства, установи та організації в межах
своїх повноважень, а також органи обслуговування повітряного руху
(відомчі органи управління повітряним рухом), підрозділи
об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного
руху та органи військового управління виконують заходи,
передбачені пунктами 8 і 9 цього Порядку;
2) особи, визначені у Порядку виконання завдань черговими
силами з протиповітряної оборони Збройних Сил у мирний час,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня
2005 р. N 377 ( 377-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 22, ст. 1197), приймають рішення про припинення протиправних дій
повітряного судна, зокрема із застосуванням (використанням) зброї,
та доводять його до відома особи, яка здійснює управління
черговими силами з протиповітряної оборони, штабу
Антитерористичного центру при СБУ та суб'єктів боротьби з
тероризмом, які задіяні у заходах протидії повітряному
судну-загрозі;
3) чергові сили з протиповітряної оборони виконують у
встановленому порядку заходи щодо припинення протиправних дій
судна;
4) органи обслуговування повітряного руху (відомчі органи
управління повітряним рухом) та підрозділи об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху
забезпечують безпеку повітряного руху.
11. У разі завчасного надходження від суб'єктів боротьби з
тероризмом, спеціальних служб та органів обслуговування
повітряного руху (відомчих органів управління повітряним рухом),
підрозділів об'єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху, а також відповідних компетентних органів інших
держав інформації щодо можливості використання повітряного судна
для вчинення терористичного акту керівник Антитерористичного
центру при СБУ приймає в установленому порядку рішення про
проведення антитерористичної операції.
12. Управління силами і засобами, залученими до
антитерористичної операції, здійснює оперативний штаб.
13. Процедура організації взаємодії суб'єктів боротьби з
тероризмом, інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій у процесі запобігання
протиправним діям повітряного судна-загрози та їх припинення
визначається у плані протиповітряної оборони важливих державних
об'єктів і дій чергових сил з протиповітряної оборони Збройних
Сил, який розробляється Міноборони із залученням суб'єктів
боротьби з тероризмом, центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій і затверджується Міністром
оборони. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 619
( 619-2016-п ) від 08.09.2016 }
14. Для підтримання взаємодії та забезпечення обміну
інформацією про терористичну діяльність, зокрема з використанням
повітряних суден, Антитерористичний центр при СБУ забезпечує:
установлення у своєму штабі засобів відображення повітряної
обстановки автоматизованої системи управління авіацією та
протиповітряною обороною;
зв'язок штабу з пунктами управління Повітряних Сил Збройних
Сил і Украероцентром.вгору