Документ 1528-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2005, підстава - 2377-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 )
Про внесення змін і доповнень до Положення
про товариські суди Української РСР, Положення
про комісії в справах неповнолітніх Української РСР
та Положення про спостережні комісії при виконавчих
комітетах районних, міських і обласних Рад
депутатів трудящих Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1973, N 15, ст. 111 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної
Ради УРСР
N 1852-IX ( 1852-09 ) від 23.03.77
Постановою ВР N 245/94-ВР ( 245/94-ВР ) від 15.11.94 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР
від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти
пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р.,
N 26, ст. 221) Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни і доповнення до Положення про товариські
суди Української РСР, Положення про комісії в справах
неповнолітніх Української РСР ( 283-07 ) та Положення про
спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і
обласних Рад депутатів трудящих Української РСР ( n0001461-67 ):
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 1852-IX ( 1852-09 ) від 23.03.77 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 245/94-ВР ( 245/94-ВР ) від 15.11.94 )

3. З пункту "е" статті 6 і пункту "м" статті 7 Положення про
спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і
обласних Рад депутатів трудящих Української РСР ( n0001461-67 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 10, ст. 89; 1972 р.,
N 8, ст. 43) виключити слова "злісних п'яниць і".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 29 березня 1973 р.
N 1528-VIIIвгору