Документ 1526-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 17.11.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 2001 р. N 1526
Київ
Про затвердження Порядку розбронювання
матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву, які зберігаються на підприємствах,
щодо яких порушено справу про банкрутство
або які ліквідуються

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок розбронювання матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо
яких порушено справу про банкрутство або які ліквідуються
(додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2001 р. N 1526
ПОРЯДОК
розбронювання матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву, які зберігаються
на підприємствах, щодо яких порушено справу
про банкрутство або які ліквідуються

1. Відповідно до цього Порядку здійснюється розбронювання
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються
на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство або
які ліквідуються (далі - підприємства - відповідальні зберігачі),
якщо центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління
державним матеріальним резервом (далі - центральний орган
виконавчої влади), не прийнято рішення щодо подальшого зберігання
зазначених матеріальних цінностей на території підприємств,
установ та організацій системи державного резерву, або їх передачі
в установленому порядку на відповідальне зберігання іншим
підприємствам, установам та організаціям.
2. Підприємство - відповідальний зберігач у тижневий термін з
дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про
банкрутство або прийняття рішення про його ліквідацію повинно
надіслати до центрального органу виконавчої влади:
інформацію про порушення справи про банкрутство або прийняття
рішення про ліквідацію підприємства з підтвердженням цього факту
відповідними документами;
реквізити регіонального підрозділу державного органу з питань
банкрутства, який забезпечує умови реалізації процедури
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, а у разі ліквідації підприємства державної форми
власності або підприємства, у статутному фонді якого є частка
державної власності, - також реквізити відповідного регіонального
відділення (представництва) Фонду державного майна за
місцезнаходженням зазначеного підприємства;
акт звіряння матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
та інформацію про їх якісний стан.
Крім того, зазначене підприємство зобов'язане повідомити
господарський суд, який розглядає справу про банкрутство, та
призначеного судом арбітражного керуючого про наявність у
підприємства на відповідальному зберіганні матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву.
3. Центральний орган виконавчої влади на підставі отриманих
документів:
вивчає причини неплатоспроможності або ліквідації
підприємства - відповідального зберігача та прийняті рішення щодо
цього підприємства;
перевіряє надану інформацію та у разі виявлення нестачі
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву вживає заходів для
їх повернення в порядку, визначеному законодавством;
на період до прийняття рішення про розбронювання матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву забезпечує переміщення
зазначених матеріальних цінностей на територію підприємств,
установ та організацій системи державного резерву або на
договірних засадах залишає їх для зберігання на території
підприємства - відповідального зберігача;
у разі виявлення у діях посадових осіб підприємства -
відповідального зберігача порушень, що стосуються умов та порядку
зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, вживає
передбачених законодавством заходів для притягнення винних до
відповідальності.
4. Після одержання від підприємств - відповідальних
зберігачів необхідних документів та їх вивчення центральний орган
виконавчої влади готує в п'ятиденний термін проект розпорядження
Кабінету Міністрів України про розбронювання матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву, що зберігаються відповідними
підприємствами, та в установленому порядку подає його на розгляд
Кабінету Міністрів України.
5. Реалізація матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про їх
розбронювання здійснюється відповідно до законодавства.вгору