Документ 1526-III, попередня редакція — Редакція від 28.01.2005, підстава - 2377-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальну структуру і чисельність
кримінально-виконавчої системи України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 20, ст.151 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 487-IV ( 487-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 15, ст.108
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 )

Відповідно до пункту 22 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити таку загальну структуру кримінально-виконавчої
системи України:
органи управління;
установи виконання покарань, слідчі ізолятори,
лікувально-трудові профілакторії, кримінально-виконавча інспекція,
навчальні заклади, підприємства та організації забезпечення.
( Абзац третій статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 487-IV ( 487-15 ) від 06.02.2003, N 2377-IV ( 2377-15 ) від
20.01.2005 )
2. Установити, що загальна чисельність персоналу, який
забезпечує діяльність установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів і лікувально-трудових профілакторіїв, визначається в
розмірі 33 відсотків кількості осіб, які в них утримуються,
персоналу кримінально-виконавчої інспекції - п'яти відсотків
кількості осіб, які перебувають на обліку в цій інспекції. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 487-IV
( 487-15 ) від 06.02.2003, N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005 )
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1526-IIIвгору