Документ 1521-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI, 2856-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про тимчасовий порядок оподаткування операцій
з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких
паливно-мастильних матеріалів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 19, ст.145 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1648-III ( 1648-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.214
N 1813-III ( 1813-14 ) від 13.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.320
N 1962-III ( 1962-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 43, ст.372
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законом
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 }

Цей Закон спрямований на створення умов для безперебійного
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
паливно-мастильними матеріалами та запобігання збільшенню цін на
них у період підготовки та проведення весняно-польових робіт у
2000 році.
Стаття 1. Тимчасово, до 1 січня 2001 року, при ввезенні
(імпортуванні) на митну територію України нафти сирої
(код 2709 00 000 згідно з Гармонізованою системою опису та
кодування товарів (далі - ГС) у момент перетину митного кордону
України не справляються ввізне мито і до 31 грудня 2001 року
податок на додану вартість та до 1 жовтня 2000 року при ввезенні
(імпортуванні) важких дистилятів (дизельного пального) за кодами
згідно з ГС 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690 - ввізне мито,
податок на додану вартість та акцизний збір. ( Стаття 1 в редакції
Закону N 1648-III ( 1648-14 ) від 06.04.2000; із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1813-III ( 1813-14 ) від
13.06.2000, N 1962-III ( 1962-14 ) від 21.09.2000 )
Стаття 2. Тимчасово, до 1 жовтня 2000 року, продаж або інші
види відчуження важких дистилятів (дизельного пального) - код ГС
2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690, виготовлених
нафто-переробними підприємствами України з використанням сировини,
видобутої на території України або імпортованої, а також
вироблених або ввезених (імпортованих) важких дистилятів
(дизельного пального) здійснюються суб'єктами підприємницької
діяльності без справляння акцизного збору та збору до Державного
інноваційного фонду, а при переробці ввезеної (імпортованої)
сировини на давальницьких умовах - також без сплати ввізного мита.
( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1813-III
( 1813-14 ) від 13.06.2000 )
Стаття 3. Податкові зобов'язання з податку на додану
вартість, що виникають у зв'язку з продажем товарів, визначених у
статтях 1 та 2 цього Закону, нараховуються за наслідками
податкового періоду, на який припадає отримання продавцем коштів
або інших видів компенсацій вартості таких товарів від покупця.
При цьому право на збільшення податкового кредиту платників
податку на додану вартість - покупців таких товарів виникає у
податковий період, на який припадає здійснення оплати коштами або
шляхом надання інших видів компенсацій їх вартості, без
застосування положень пункту 187.6 статті 187 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ). { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з }Законом N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

{ Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1962-III
( 1962-14 ) від 21.09.2000 }

Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України розробити порядок обліку та
звітності операцій, що здійснюються відповідно до цього Закону.

{ Пункт 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1521-IIIвгору