Документ 1520-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 301
Кримінального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.732 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший частини першої статті 301 Кримінального
кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 25-26, ст. 131) після слів "з метою збуту чи
розповсюдження або їх виготовлення" доповнити словом "зберігання".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1520-VIвгору