Документ 1520-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2009. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 301
Кримінального кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.732 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Абзац перший частини першої статті 301 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) після слів "з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення" доповнити словом "зберігання".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1520-VIвгору