Документ 1520-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 36 Закону України
"Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 22, ст.315 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 36 Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 42, ст. 212) після слова "адміністративну" доповнити словом
"кримінальну".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 лютого 2004 року
N 1520-IVвгору