Документ 1518-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про державний захист працівників суду
і правоохоронних органів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 22, ст.314 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці другому пункту 1 статті 2 Закону України "Про
державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11,
ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р.,
N 29, ст. 233) слова "Міністерства оборони України та працівники
Антимонопольного комітету України" замінити словами "Міністерства
оборони України, працівники Антимонопольного комітету України та
уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 лютого 2004 року
N 1518-IVвгору