Документ 151-2019-п, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 07.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 151
Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 151

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг або в експлуатацію вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт (далі - вентилятори) (у тому числі вмонтованих в інші енергоспоживчі продукти), на які поширюється дія Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 327/2011 від 30 березня 2011 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється:

1) на вентилятори, вмонтовані у:

вироби з єдиним електродвигуном потужністю 3 кВт або менше, де вентилятор кріпиться на одному валу, що використовується для руху приводу, пов’язаного з основними функціями;

пральні та сушильні машини, максимальна номінальна потужність яких 3 кВт;

кухонні витяжки, максимальна номінальна потужність вентиляторів яких < 280 Вт.

2) на вентилятори, які:

призначені спеціально для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному середовищі, як це визначено у постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236);

призначені для використання у виняткових випадках, на короткочасний строк для виконання вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки;

призначені спеціально для використання:

- якщо оперативна температура газоподібної речовини вище 100 оС;

- якщо оперативна температура навколишнього природного середовища для двигуна, що рухає вентилятор, перевищує 65 оС за умови розміщення поза потоком газоподібної речовини;

- якщо середньорічна температура газоподібної речовини, що переміщується, та/або робоча температура навколишнього природного середовища для двигуна за умови розміщення за межами газового потоку нижче мінус 40 оС;

- з напругою живлення > 1000 В змінного струму або > 1500 В постійного струму;

- у токсичних, висококорозійних або займистих середовищах, або в середовищах з абразивними речовинами;

- з оптимальною енергоефективністю при 8000 оборотів на хвилину або більше.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

вентилятор - машина з лопатками, що обертаються, яка використовується для підтримки постійного потоку газоподібної речовини, зазвичай повітря, що проходить через нього, і робота якого на одиницю маси не перевищує 25 кДж/кг, і яка:

- призначена для використання з або оснащена електродвигуном з номінальною потужністю від 125 Вт до 500 кВт ( 125 Вт і 500 кВт) для руху робочого колеса на його оптимальній точці енергоефективності;

- є осьовим вентилятором, відцентрованим вентилятором, вентилятором перехресного потоку або вентилятором змішаного потоку;

- може бути або може не бути оснащеною двигуном у разі розміщення на ринку або введення в експлуатацію;

вентилятор змішаного потоку - вентилятор, в якому газоподібна речовина через робоче колесо займає проміжне положення між положенням газоподібної речовини у вентиляторах відцентрового та осьового типу;

вентилятор перехресного потоку - вентилятор, у якому газоподібна речовина через робоче колесо поступає у напрямку під прямим кутом до його осі, на вході і виході робочого колеса на його периферії;

витяжний вентилятор - вентилятор, який не використовується в таких енергоспоживчих продуктах:

- пральні та сушильні машини з максимальною номінальною потужністю > 3 кВт;

- внутрішні блоки побутових кондиціонерів і внутрішні побутові кондиціонери з максимальною вихідною потужністю потоку повітря 12 кВт;

- вироби інформаційних технологій;

вихідна спрямовуюча лопатка - лопатка, що розташовується за робочим колесом для спрямовування потоку газоподібної речовини від колеса і яка може або не може регулюватись;

відцентровий вентилятор - вентилятор, в якому газоподібна речовина надходить в робоче колесо (колеса) в основному осьовому напрямку і залишає його в напрямку, перпендикулярному до цієї осі. Робоче колесо може мати один або два входи і може мати або не мати корпусу;

відцентровий вентилятор з прямими лопатками - відцентровий вентилятор, де зовнішній напрям лопаток колеса (коліс) на периферії спрямований радіально до осі обертання;

відцентровий радіальний вентилятор із загнутими вперед лопатками - відцентровий вентилятор, де зовнішній напрям лопаток колеса (коліс) на периферії спрямований вперед відносно напрямку обертання;

відцентровий радіальний вентилятор із загнутими назад лопатками без корпусу - відцентровий вентилятор, де зовнішній напрям лопаток колеса (коліс) на периферії спрямований назад відносно напрямку обертання і який не має корпусу;

відцентровий радіальний вентилятор із загнутими назад лопатками з корпусом - відцентровий вентилятор з робочим колесом, крильчаткою, де зовнішній напрям лопаток на периферії спрямований назад відносно напрямку обертання і який має корпус;

вхідна спрямовуюча лопатка - лопатка, що розташовується перед робочим колесом для спрямовування потоку газоподібної речовини до колеса і яка може або не може регулюватись;

корпус - корпус навколо робочого колеса, який спрямовує потік газоподібної речовини в напрямку від робочого колеса;

короткочасний режим - робота двигуна при постійному навантаженні, яке не триває достатньо довго, щоб досягти температурної рівноваги;

осьовий вентилятор - вентилятор, який розганяє газоподібну речовину в напрямку осі обертання одного або декількох робочих коліс за допомогою закрученого тангенціального руху, створеного обертанням робочого колеса (коліс). Осьовий вентилятор може бути або може не бути оснащеним циліндричним корпусом, вхідною або вихідною спрямовуючою лопаткою, або отвором панелі чи отвором кільця;

особливе співвідношення - критичний тиск, виміряний на виході з вентилятора, розділений на критичний тиск на вході вентилятора в оптимальній точці енергоефективності вентилятора;

отвір кільця - кільце з отвором, в якому вентилятор розташований і яке дає змогу вентилятору кріпитися до інших структур;

отвір панелі - панель з отвором, в якому вентилятор розташований і яка дає змогу вентилятору кріпитися до інших структур;

робоче колесо - частина вентилятора, яка надає енергію потоку газоподібної речовини, також відоме як колесо вентилятора.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про стандартизацію”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

4. Вимоги до екодизайну вентиляторів установлені в додатку 1.

5. Через два роки з дати набрання чинності цим Технічним регламентом всі вентилятори з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт повинні мати цільову енергоефективність не нижче, ніж це визначено у таблиці 1 додатка 1.

6. Вимоги до інформації про продукт стосовно вентиляторів та способів її представлення визначені у пункті 3 додатка 1 і повинні бути застосовані не пізніше ніж через два роки з дати набрання чинності цим Технічним регламентом.

7. Вимоги до енергоефективності вентиляторів, визначені у пункті 2 додатка 1, не поширюються на вентилятори, які призначені для роботи:

у приладах, в яких “особливе співвідношення” становить більше 1,11;

як транспортні вентилятори, що використовуються для переміщення негазоподібних речовин у промислових технологічних процесах.

8. Для вентиляторів подвійного використання, призначених для вентиляції в нормальних умовах і використання в екстрених ситуаціях, при короткостроковому режимі для виконання вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, значення застосовних класів ефективності, зазначених у пункті 2 додатка 1, знижуються на 5 відсотків для таблиці 1.

9. Дотримання вимог екодизайну визначається за допомогою методів вимірювань та розрахунків відповідно до вимог, встановлених у додатку 2.

Оцінка відповідності

10. Оцінка відповідності вентиляторів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Державний ринковий нагляд

11. Перевірка відповідності вентиляторів під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам цього Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, встановленими в додатку 3.

Орієнтовні еталонні показники

12. Орієнтовні еталонні показники для вентиляторів з найкращими характеристиками, які наявні на ринку, встановлені в додатку 4.

Таблиця відповідності

13. Таблицю відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 327/2011 від 30 березня 2011 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт та цього Технічного регламенту наведено в додатку 5.Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до екодизайну вентиляторів

1. У цьому додатку терміни вживаються в такому значенні:

динамічний тиск - тиск, який обчислюється з масової швидкості потоку, середньої щільності газоподібної речовини на виході та площі виходу з вентилятора;

загальний тиск вентилятора (pf) - різниця між критичними тиском на виході з вентилятора і критичним тиском на вході вентилятора (загальний тиск вентилятора було використано для визначення потужності потоку газоподібної речовини у вентиляторі у рівнянні ефективності для загальної ефективності вентилятора);

категорія вимірювання - тестування, вимірювання або класифікація використання, які визначають вхідні та вихідні умови вентилятора, що підлягає тестуванню;

категорія вимірювання A - класифікація, за якої вентилятор вимірюється з вільними умовами щодо входу і виходу;

категорія вимірювання B - класифікація, за якої вентилятор вимірюється з вільним входом і з каналом, встановленим на його виході;

категорія вимірювання C - класифікація, за якої вентилятор вимірюється з каналом, встановленим на його вході і з вільним виходом;

категорія вимірювання D - класифікація, за якої вентилятор вимірюється з каналом, встановленим на його вході і виході;

категорія ефективності - енергетична форма виходу газоподібної речовини з вентилятора, що використовується для визначення енергоефективності вентилятора, статичної ефективності або загальної ефективності, де:

- статичний тиск вентилятора (psf) було використано для визначення потужності потоку газоподібної речовини у вентиляторі у рівнянні ефективності для статичної ефективності вентилятора;

- загальна ефективність - енергоефективність вентилятора, заснована на вимірюванні “загального тиску вентилятора” (pf);

клас ефективності - параметр під час обчислення цільової енергоефективності вентилятора з конкретною номінальною потужністю на своїй оптимальній точці енергоефективності (вираженої як параметр “N” у розрахунку енергоефективності вентилятора);

критичний тиск - тиск, виміряний в точці потоку газоподібної речовини, якщо її було приведено у стан спокою внаслідок ізоентропічного процесу;

повна ефективність - це або “статична ефективність”, або “загальна ефективність”, залежно від того, яка з них застосовується;

статична ефективність - енергоефективність вентилятора, заснована на вимірюванні “статичного тиску вентилятора” (psf);

статичний тиск вентилятора (psf) - загальний тиск вентилятора (pf) мінус динамічний тиск вентилятора, скоригований на число Маха;

цільова енергоефективність (ηtarget) - мінімальна енергоефективність вентилятора, якої потрібно досягти для відповідності вимогам і яка базується на його номінальній потужності у точці його оптимальної енергоефективності, де ηtarget є значенням виходу з відповідного рівняння у пункті 3 додатка 2 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт, з використанням застосовного цілого числа N класу ефективності (таблиця 1) і номінальної потужності Рe(d) вентилятора, вираженої у кВт на його точку оптимальної енергоефективності у застосовній формулі енергоефективності;

частотний перетворювач швидкості - вбудований електронний перетворювач потужності - або такий, що функціонує, як одна система, - з двигуном і вентилятором, який постійно адаптує електроенергію, що подається на електродвигун для управління механічною вихідною потужністю електродвигуна залежно від характеристики обертального моменту навантаження, яке приводиться в дію двигуном, виключаючи змінні регулятори напруги, де відрізняється тільки напруга, що подається на двигун;

число Маха - поправочний коефіцієнт, що застосовується до динамічного тиску в точці і визначається як критичний тиск мінус тиск відносно тиску абсолютного нуля, що існує на точці спокою відносно газоподібної речовини навколо неї і ділиться на динамічний тиск.

2. Вимоги до енергоефективності вентиляторів встановлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Мінімальні вимоги до енергоефективності вентиляторів

Типи вентиляторів

Категорія вимірювання (A-D)

Категорія ефективності (статична або загальна)

Діапазон потужності Р, кВт

Цільова енергоефективність

Клас ефективності (N)

Осьовий вентилятор

A, C

статична

0,125 P 10

ηtarget = 2,74 • ln(P) - 6,33 + N

40

10 < P 500

ηtarget = 0,78 • ln(P) - 1,88 + N

B, D

загальна

0,125 P 10

ηtarget = 2,74 • ln(P) - 6,33 + N

58

10 < P 500

ηtarget = 0,78 • ln(P) - 1,88 + N

Відцентровий вентилятор з прямими лопатками та відцентровий радіальний вентилятор з прямими лопатками

A, C

статична

0,125 P 10

ηtarget = 2,74 • ln(P) - 6,33 + N

44

10 < P 500

ηtarget = 0,78 • ln(P) - 1,88 + N

B, D

загальна

0,125 P 10

ηtarget = 2,74 • ln(P) - 6,33 + N

49

10 < P 500

ηtarget = 0,78 • ln(P) - 1,88 + N

Відцентровий радіальний вентилятор із загнутими назад лопатками без корпусу

A, C

статична

0,125 P 10

ηtarget = 4,56 • ln(P) - 10,5 + N

62

10 < P 500

ηtarget = 1,1 • ln(P) - 2,6 + N

Відцентровий радіальний вентилятор із загнутими назад лопатками з корпусом

A, C

статична

0,125 P 10

ηtarget = 4,56 • ln(P) - 10,5 + N

61

10 < P 500

ηtarget = 1,1 • ln(P) - 2,6 + N

B, D

загальна

0,125 P 10

ηtarget = 4,56 • ln(P) - 10,5 + N

64

10 < P 500

ηtarget = 1,1 • ln(P) - 2,6 + N

Вентилятор змішаного потоку

A, C

статична

0,125 P 10

ηtarget = 4,56 • ln(P) - 10,5 + N

50

10 < P 500

ηtarget = 1,1 • ln(P) - 2,6 + N

B, D

загальна

0,125 P 10

ηtarget = 4,56 • ln(P) - 10,5 + N

62

10 < P 500

ηtarget = 1,1 • ln(P) - 2,6 + N

Вентилятор перехресного потоку

B, D

загальна

0,125 P 10

ηtarget = 1,14 • ln(P) - 2,6 + N

21

10 < P 500

ηtarget = N

3. Вимоги до інформації про продукт щодо вентиляторів:

1) інформація про вентилятори, зазначена у підпункті 2 цього пункту, повинна відображатись на видному місці:

в технічній документації вентиляторів;

на вільно доступних веб-сайтах виробників вентиляторів;

2) відображається така інформація:

загальна ефективність (η), округлена до одного десяткового знака;

категорія вимірювання, що використовується для визначення енергоефективності (A-D);

категорія ефективності (статична або загальна);

клас ефективності в оптимальній точці енергоефективності;

якщо під час розрахунку ефективності вентилятора було враховано використання частотного перетворювача швидкості, інформація про те, що перетворювач вбудований у вентилятор, або що перетворювач повинен бути встановлений з вентилятором;

рік виготовлення;

найменування виробника або торгової марки, комерційний реєстраційний номер та місце виготовлення;

номер моделі продукту;

номінальна потужність двигуна (двигунів) (кВт), потоку (ів) газоподібної речовини і тиску (и) за оптимальної енергоефективності;

обороти на хвилину в оптимальній точці енергоефективності;

“особливе співвідношення”;

інформація, необхідна для полегшення розбирання, переробки або утилізації в кінці строку служби;

інформація, про мінімізацію впливу на навколишнє природне середовище і забезпечення оптимальної тривалості строку служби стосовно установки, використання та технічного обслуговування вентилятора;

опис додаткових елементів, які використовуються під час визначення енергоефективності вентилятора, таких як канали, які не описані в категорії вимірювання і не постачаються з вентилятором.

4. Інформація, що міститься в технічній документації, повинна бути надана в порядку, представленому у підпункті 2 пункту 3 цього додатка. Точні формулювання, що використовуються у переліку, можуть не повторюватись. Інформація може відображатися з використанням графіків, цифр або символів, а не тексту.

5. Інформація, зазначена в абзацах другому - шостому підпункту 2 пункту 3 цього додатка, повинна вказуватися довготривалим способом на або поблизу таблички вентилятора, де для абзацу шостому підпункту 2 пункту 3 цього додатка повинно бути використано одне з таких словосполучень для позначення, що застосовується:

частотний перетворювач швидкості А повинен бути встановлений з цим вентилятором,

частотний перетворювач швидкості А вбудовано у вентилятор.

Виробники повинні надавати інформацію в інструкції з експлуатації щодо конкретних запобіжних заходів, які повинні бути вжиті під час збирання, встановлення або використання вентиляторів. Якщо положення абзацу шостого підпункту 2 пункту 3 цього додатка щодо вимог до інформації про продукт вказує, що частотний перетворювач швидкості встановлюється разом з вентилятором, виробники надають детальну інформацію про характеристики перетворювача для забезпечення оптимального використання після встановлення.Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМІРЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ

Загальна частина

1. У цьому додатку терміни вживаються в такому значенні:

високоефективний привід - передача за допомогою ременя, ширина якого не менше ніж три висоти ременя, зубчастого ременя, або за допомогою зубчастих передач;

коефіцієнт стиснення - безрозмірне число, яке описує кількість стиснень, через які проходить потік газоподібної речовини під час тесту, і розраховується як співвідношення механічної роботи вентилятора щодо газоподібної речовини до роботи, яка була б зроблена на рідині, що не підлягає стисненню, з такою самою масою потоку, щільністю входу та співвідношенням тиску, з урахуванням тиску вентилятора, як “загального тиску” (kp) або “статичного тиску” (kps);

kps - коефіцієнт стиснення для обчислення статичної потужності потоку газоподібної речовини у вентиляторі;

kр - коефіцієнт стиснення для обчислення сумарної потужності потоку газоподібної речовини у вентиляторі;

неостаточна зборка - збирання частин вентилятора, що складаються як мінімум з робочого колеса і потребує один або декілька зовнішніх компонентів для того, щоб перетворити електроенергію в потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі;

низькоефективний привід - передача за допомогою ременя, ширина якого менша, ніж три висоти ременя, або з використанням іншої форми передачі, крім “високоефективного приводу”;

номінальний рівень критичного обсягу газоподібної речовини (q) - обсяг газоподібної речовини, яка проходить через вентилятор в одиницю часу (у кубічних метрах за секунду) і обчислюється виходячи з маси газоподібної речовини, переміщуваної вентилятором (у кілограмах на секунду), поділену на щільність цієї газоподібної речовини на вхідному отворі вентилятора (у кілограмах на кубічний метр);

остаточна зборка - готовий або зібраний на місці вентилятор, який містить всі елементи для перетворення електричної енергії в потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі без необхідності додавання більшої кількості частин або компонентів;

передача - рушійний механізм вентилятора, який не є “прямим приводом”, як визначено вище. Такі рушійні механізми можуть включати в себе передачі з використанням ремінної передачі, коробки передач і проміжної муфти;

прямий привід - рушійний механізм вентилятора, за якого робоче колесо кріпиться до валу двигуна або безпосередньо, або з коаксіальним зціпленням, і де швидкість робочого колеса ідентична швидкості обертання двигуна.

Метод вимірювань

2. Для цілей забезпечення відповідності та перевірки відповідності вентиляторів вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт (далі - Технічний регламент) вимірювання і розрахунки проводяться із застосуванням сучасних та відтворюваних методик, за результатами яких вважаються такими, що мають низьку невизначеність, у тому числі методики, встановлені у стандартах з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності вентиляторів вимогам Технічного регламенту.

Метод розрахунків

3. Методологія обчислення енергоефективності конкретного вентилятора базується на співвідношенні потужності потоку газоподібної речовини до номінальної потужності двигуна, де потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі є продуктом обсягу потоку газоподібної речовини і різниці тиску у вентиляторі. Тиск є або статичним тиском або загальним тиском, який є сумою статичного і динамічного тиску залежно від категорії ефективності та вимірювання.

1) якщо вентилятор поставляється у вигляді “остаточної зборки”, вимірювати потужність потоку газоподібної речовини та номінальну потужність вентилятора на його оптимальній точці енергоефективності необхідно так:

а) якщо вентилятор не включає в себе перетворювач швидкості, загальна ефективність розраховується за такою формулою:

ηe = Pu(s)/Pe,

де ηе - загальна ефективність;

Рu(s) - потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі, що визначена відповідно до пункту 3 цього додатка, коли вентилятор працює на своїй оптимальній точці енергоефективності;

Ре - потужність, виміряна на вхідних клемах електродвигуна вентилятора, коли вентилятор працює на своїй оптимальній точці енергоефективності;

б) якщо вентилятор включає перетворювач швидкості, загальна ефективність розраховується за такою формулою:

ηe = (Pu(s)/Ped) • Cc,

де ηе - загальна ефективність;

Рu(s) - потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі, визначена відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього додатка, коли вентилятор працює на своїй оптимальній точці енергоефективності;

Рed - вимірювана потужність на вхідних клемах частотного перетворювача швидкості вентилятора, коли вентилятор працює на своїй оптимальній точці енергоефективності;

Cc - поправочний коефіцієнт для часткового навантаження.

Для двигуна з частотним перетворювачем швидкості: якщо Рed 5 кВт, то Сc = 1,04.

Для двигуна з частотним перетворювачем швидкості: якщо Рed < 5 кВт, то Сс = - 0,03 ln (Рed) + 1,088;

2) якщо вентилятор поставляється у вигляді “неостаточної зборки”, загальна ефективність вентилятора розраховується в оптимальній точці енергоефективності робочого колеса за такою формулою:

ηe = ηrηmηT • Cm • Cc,

де ηе - загальна ефективність;

ηr - ефективність робочого колеса вентилятора залежно від Pu(s)/Pa,

де Pu(s) - потужність потоку газоподібної речовини вентилятора в точці оптимальної енергоефективності робочого колеса і відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього додатка нижче;

Pa - сила валу вентилятора в точці оптимальної енергоефективності робочого колеса;

ηm - номінальний коефіцієнт корисної дії електродвигуна, що обчислюється з використанням таких значень:

- якщо рекомендована номінальна потужність Pe 0,75 кВт, то

ηm = 0,000278 • (x-3) - 0,019247 • (x-2) + 0,104395 • x + 0,809761,

де х = Lg (Ре) і Ре визначається як визначено у підпункті “а” підпункту 1 пункту 3 цього додатка;

- якщо рекомендована номінальна потужність двигуна Ре < 0,75 кВт, то

ηm = 0,1462 • ln(Pe) + 0,8381,

де Pe є таким як зазначено у підпункті 1 пункту 3 цього додатка, електрична потужність Pe, рекомендована виробником вентилятора, повинна бути достатньою для досягнення ним оптимальної точки енергоефективності, з урахуванням втрат від систем передачі, якщо це доречно;

ηT - коефіцієнт корисної дії рушійного механізму, для яких такі значення за умовчанням повинні бути використані:

для прямого приводу ηТ = 1;

- якщо передача є низькоефективним приводом, як це визначено в абзаці сьомому пункту 1 цього додатка, та

- Pа 5 кВт, то ηТ = 0,96, або

- 1 кВт < Pа < 5 кВт, то ηT = 0,0175 • Pа + 0,8725, або

- Pа 1 кВт, то ηТ = 0,89;

- якщо передача є високоефективним приводом, як це визначено в абзаці другому пункту 1 цього додатка, та

- Pа 5 кВт, то ηТ = 0,98, або

- 1 кВт < Pа < 5 кВт, то ηТ = 0,01 • Ра + 0,93, або

- Pа 1 кВт, то ηТ = 0,94.

Cm - поправочний коефіцієнт для обліку невідповідності компонентів дорівнює 0,9;

Cс - поправочний коефіцієнт для часткового навантаження:

- для двигуна без частотного перетворювача швидкості Cс = 1;

- для двигуна з частотним перетворювачем швидкості та Ped 5 кВт, то Cc = 1,04;

- для двигуна з частотним перетворювачем швидкості та Ped < 5 кВт, то Cc = - 0,03 ln (Cc) + 1088;

3) потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі, Pu(s) (кВт) обчислюється відповідно до методу тестування категорії вимірювання, обраного постачальником вентилятора:

якщо вентилятор був виміряний відповідно до категорії вимірювання А, статична потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі Pus обчислюється за такою формулою:

Pus = q • psf • kps;

якщо вентилятор був виміряний відповідно до категорії вимірювання В, потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі Pu обчислюється за такою формулою:

Pu = q • pf • kp;

якщо вентилятор був виміряний відповідно до категорії вимірювання С, статична потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі Pus обчислюється за такою формулою:

Pus = q • psf • kps;

якщо вентилятор був виміряний відповідно до категорії вимірювання D, потужність потоку газоподібної речовини у вентиляторі Pu обчислюється за такою формулою:

Pu = q • pf • kp.

Методика розрахунку цільової енергоефективності

4. Цільова енергоефективність - енергоефективність вентилятора даного типу, якої він повинен досягти, щоб відповідати вимогам, викладеним в Технічному регламенті (виражені у повних процентних пунктах). Цільова енергоефективність обчислюється за допомогою формул ефективності, які включають номінальну потужність Pe(d) і мінімальний клас ефективності, як визначено у додатку 1. Повний діапазон потужності охоплюється двома формулами: одна для вентиляторів з номінальною потужністю від 0,125 до 10 кВт, а інша для вентиляторів більше 10 кВт до 500 кВт.вгору