Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Перелік, Вимоги, Форма типового документа, Декларація від 28.02.2018151
Документ 151-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.09.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 151
Київ

Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент безпечності іграшок, що додається.

2. Установити, що надання на ринку іграшок, які відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 61, ст. 2192), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності іграшок вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. У пункті 41 переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550) у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідній вид продукції” слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 151 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок”.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 61, ст. 2192).

5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 151

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпечності іграшок

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до безпечності іграшок та їх обігу на території України.

Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на продукцію, що розроблена або призначена для використання у грі дітьми віком до 14 років (далі - іграшки).

Продукція, перелік якої наведений в додатку 1, не вважається іграшками відповідно до цього Технічного регламенту.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

обладнання для ігрових майданчиків, призначене для громадського користування;

гральні автомати, призначені для громадського користування, незалежно від того, чи приводяться вони в дію за допомогою монет, чи ні;

іграшкові транспортні засоби, оснащені двигунами внутрішнього згоряння;

іграшки з паровими двигунами;

пращі та катапульти.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

введення в обіг - надання іграшки на ринку України вперше;

вилучення з обігу - захід, спрямований на запобігання наданню на ринку України іграшки, що перебуває в ланцюгу постачання продукції;

виробник - будь-яка фізична або юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє іграшку або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує іграшку під своїм найменуванням або торговельною маркою;

відкликання - захід, спрямований на забезпечення повернення іграшки, яка вже надана споживачу;

гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту Європейської Комісії та номер і назву якого опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу;

гра для розвитку смакового сприйняття - іграшка, метою якої є надання дітям можливості готувати солодощі або страви і яка передбачає використання таких харчових інгредієнтів, як підсолоджувачі, рідини, порошкові речовини та ароматизатори;

знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що іграшка відповідає вимогам до неї, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення такого маркування;

іграшка для гри на воді - іграшка, призначена для використання на мілководді, яка може переміщувати або підтримувати дитину на воді;

іграшка для стимулювання активності - іграшка для використання в домашніх умовах, несуча конструкція якої залишається нерухомою під час виконання певних дій і яка призначена для виконання дитиною будь-якої з таких дій, як лазіння, стрибання, гойдання, з’їжджання, качання, вертіння, повзання, плазування або будь-яке їх поєднання;

імпортер - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України іграшку походженням з іншої країни;

косметичний набір - іграшка, метою якої є навчання дитини виготовляти такі вироби, як запашні речовини, мила, креми, шампуні, піни для ванн, блиски, губні помади, іншу декоративну косметику, зубну пасту та кондиціонери;

надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання іграшки для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

настільна гра для розвитку органів нюху - іграшка, метою якої є навчання дитині розпізнавати різні запахи або аромати;

орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;

оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються іграшки, виконані;

призначений для використання - термін, який означає, що батьки або особи, які наглядають за дітьми, обґрунтовано здатні припустити з огляду на функції, розміри і характеристики іграшки, що вона призначена для використання дітьми вказаної вікової групи;

проектна швидкість - репрезентативна потенційна робоча швидкість, визначена проектом іграшки;

ризик - імовірний показник виникнення небезпеки заподіяння шкоди та ступінь тяжкості такої шкоди;

розповсюджувач - будь-яка фізична або юридична особа в ланцюгу постачання продукції, крім виробника чи імпортера, яка надає іграшку на ринку України;

суб’єкти господарювання - виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

уповноважений представник - будь-яка фізична або юридична особа - резидент України, що за письмовим дорученням виробника діє від його імені стосовно визначених завдань;

функціональна іграшка - іграшка, яка працює та використовується у той же спосіб, що і виріб, прилад або установка, призначені для використання дорослими, і яка може бути зменшеною моделлю такого виробу, приладу або установки;

функціональний виріб - виріб, який працює та використовується у той же спосіб, що і виріб, прилад або установка, призначені для використання дорослими, і який може бути зменшеною моделлю такого виробу, приладу або установки;

хімічна іграшка - іграшка, яка призначена для безпосереднього поводження з хімічними речовинами та сумішами та використовується у спосіб, що є відповідним для конкретної вікової групи, і під наглядом дорослих;

шкода - тілесне ушкодження або будь-яке інше ушкодження здоров’я, в тому числі довгострокові наслідки для здоров’я.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про стандартизацію”, “Про захист прав споживачів”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.

Обов’язки суб’єктів господарювання

Обов’язки виробників

5. Виробники під час введення іграшки в обіг повинні забезпечити, щоб іграшка була розроблена та виготовлена відповідно до суттєвих вимог щодо безпечності, визначених у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

6. Виробники повинні складати необхідну технічну документацію згідно з пунктами 59-61 цього Технічного регламенту та проводити відповідну процедуру оцінки відповідності згідно з пунктами 51-53 цього Технічного регламенту.

Якщо відповідність іграшки вимогам, які до неї застосовувалися, доведена в результаті проведення зазначеної процедури оцінки відповідності, виробники складають декларацію про відповідність згідно з пунктами 41-43 цього Технічного регламенту та наносять знак відповідності технічним регламентам відповідно до пункту 48 цього Технічного регламенту.

7. Виробники зберігають технічну документацію та декларацію про відповідність протягом 10 років після введення іграшки в обіг.

8. Виробники забезпечують застосування процедур, необхідних для забезпечення відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту, урахуванням змін в конструкції чи характеристиках іграшки та змін у національних стандартах, шляхом посилання на які декларується відповідність іграшки.

У разі коли це буде визнано доцільним стосовно ризиків, які становить іграшка, виробники повинні з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів проводити випробування зразків іграшки, що введена в обіг, розглядати звернення споживачів та у разі потреби вести облік таких звернень, іграшок, що не відповідають вимогам, та відкликань іграшки, а також інформувати розповсюджувачів про результати такого моніторингу.

9. Виробники забезпечують, щоб на іграшках, які вони ввели в обіг, було нанесено позначення типу, номера партії, серійного номера чи моделі або іншого елемента, що дає змогу їх ідентифікувати, а у разі, коли розмір або характер іграшки не дає змоги виконати нанесення відповідного позначення, необхідна інформація зазначається на її пакуванні або в документі, що супроводжує таку іграшку.

10. Виробники вказують на іграшці своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, а у разі, коли це не є можливим, - на її пакуванні або в документі, що супроводжує іграшку.

В адресі повинне зазначатися одне місце, за яким можна зв’язатися з виробником.

11. Виробники забезпечують супроводження іграшки інструкціями та інформацією щодо безпечності згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

12. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що іграшка, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (залежно від обставин). Крім того, якщо іграшка становить ризик, виробники негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду, надаючи йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такої іграшки вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, та вжиті коригувальні заходи.

13. Виробники на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подають йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду виробники співпрацюють з ним стосовно будь-яких заходів, які вживаються для усунення ризиків, які становлять іграшки, що введені ними в обіг.

Обов’язки уповноважених представників

14. Виробник у разі потреби на підставі письмового доручення визначає уповноваженого представника.

15. Обов’язки виробника, визначені в пункті 5 цього Технічного регламенту, а також обов’язок щодо складення технічної документації не повинні зазначатися в дорученні для уповноваженого представника.

16. Уповноважений представник виконує завдання на підставі наданого доручення, зокрема:

зберігає декларацію про відповідність і технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення іграшки в обіг;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надає йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності іграшки вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацює з ним щодо вжиття заходів для усунення ризиків, що становить іграшка, на яку поширюється дія доручення.

Обов’язки імпортерів

17. Імпортери вводять в обіг лише ті іграшки, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

18. Перед введенням іграшки в обіг імпортери пересвідчуються у тому, що виробником застосовано відповідну процедуру оцінки відповідності, складено технічну документацію, на іграшку нанесено знак відповідності технічним регламентам, іграшка супроводжується необхідними документами, а також виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 9 і 10 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що іграшка не відповідає суттєвим вимогам щодо безпечності, визначених у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту і додатку 2, він не вводить іграшку в обіг до приведення її у відповідність з такими вимогами. Крім того, якщо зазначена іграшка становить ризик, імпортер повідомляє про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

19. Імпортери зазначають своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг), контактну поштову адресу на іграшці, а у разі, коли нанесення відповідної інформації неможливе, - на її пакуванні або в документі, що супроводжує таку іграшку.

20. Імпортери забезпечують супроводження іграшки інструкціями та інформацією щодо безпечності, які виконуються згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

21. Імпортери забезпечують під час перебування іграшки під їх відповідальністю створення таких умов для її зберігання чи транспортування, за яких не виникає загрози невідповідності іграшки суттєвим вимогам щодо безпечності, визначених у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту і додатку 2.

22. У разі коли це буде визнано доцільним стосовно ризиків, які становить іграшка, імпортери з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів проводять випробування зразків іграшки, що введена в обіг, розглядають звернення споживачів та у разі потреби ведуть облік таких звернень, іграшок, що не відповідають установленим вимогам, та відкликань іграшки, а також інформують розповсюджувачів про результати такого моніторингу.

23. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що іграшка, яку вони ввели в обіг, не відповідає вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (з урахуванням обставин). Крім того, якщо зазначена іграшка становить ризик, імпортери негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну інформацію, зокрема про невідповідність такої іграшки вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, та вжиті коригувальні заходи.

24. Імпортери протягом 10 років після введення іграшки в обіг зберігають копію декларації про відповідність для надання її на запити органів державного ринкового нагляду, а також забезпечують можливість надання таким органам за їх запитом доступу до технічної документації.

25. Імпортери на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надають йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту, державною мовою. На вимогу органу державного ринкового нагляду імпортери співпрацюють з ним для усунення ризиків, які становлять введенні ними в обіг іграшки.

Обов’язки розповсюджувачів

26. Розповсюджувачі під час надання іграшки на ринку діють згідно з вимогами, що до них застосовуються.

27. Перед наданням іграшки на ринку розповсюджувачі перевіряють наявність на іграшці знака відповідності технічним регламентам, необхідних документів, інструкцій з експлуатації та інформації щодо безпечності, що складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов, та виконання виробником та імпортером вимог, визначених у пунктах 9, 10 і 19 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що іграшка не відповідає суттєвим вимогам, визначеним у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту і додатку 2, він не надає таку іграшку на ринку України до приведення її у відповідність з такими вимогами. Крім того, якщо зазначена іграшка становить ризик, розповсюджувач повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу державного ринкового нагляду.

28. Розповсюджувачі забезпечують під час перебування іграшки під їх відповідальністю створення таких умов для її зберігання і транспортування, за яких не виникає загрози невідповідності іграшки суттєвим вимогам щодо безпечності, визначеним у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту і додатку 2.

29. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що іграшка, яку вони надали на ринку України, не відповідає вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до такої іграшки, пересвідчуються у здійсненні коригувальних заходів, необхідних для приведення такої іграшки у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення її з обігу та/або її відкликання (з урахуванням обставин). Крім того, якщо така іграшка становить ризик, розповсюджувачі негайно повідомляють про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подають йому детальну інформацію, зокрема про невідповідність такої іграшки вимогам усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї, та вжиті коригувальні заходи.

30. Розповсюджувачі на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду подають йому всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрування відповідності іграшки. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі співпрацюють з ним для усунення ризиків, які становлять надані ними на ринку іграшки.

Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів і розповсюджувачів

31. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить іграшку в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введену в обіг іграшку таким чином, що це може вплинути на її відповідність визначеним вимогам, він вважається виробником для цілей цього Технічного регламенту та повинен виконувати обов’язки виробника, визначені у пунктах 5-13 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

32. Суб’єкти господарювання подають органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

суб’єкта господарювання, який поставив їм іграшку;

суб’єкта господарювання, якому вони поставили іграшку.

Виробники надають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом 10 років після того, як іграшка була введена в обіг, а інші суб’єкти господарювання - протягом 10 років після того, як їм здійснено постачання цієї іграшки.

Суттєві вимоги щодо безпечності

33. Введення іграшок в обіг здійснюється за умови їх відповідності встановленим суттєвим вимогам щодо безпечності, а саме загальним вимогам щодо безпечності, визначеним у пункті 34 цього Технічного регламенту, та особливим вимогам щодо безпечності, які їх стосуються і наведені в додатку 2.

34. Іграшки, у тому числі хімічні речовини, які вони містять, не повинні загрожувати безпеці чи здоров’ю користувачів або третіх осіб, коли вони використовуються за призначенням або з урахуванням передбачуваної поведінки дітей.

Можливості дітей та осіб, які наглядають за ними, повинні враховуватися, зокрема, у разі, коли іграшки призначені для використання дітьми віком до 36 місяців або інших визначених вікових груп.

Маркування, нанесене відповідно до пункту 37 цього Технічного регламенту, та інструкції з експлуатації, які супроводжують іграшку, повинні звертати увагу користувачів або осіб, які наглядають за ними, на небезпеку та ризики заподіяння шкоди під час використання іграшки та шляхи їх уникнення.

35. Іграшки, введені в обіг, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо безпечності протягом їх передбачуваного та звичайного строку використання.

Попередження

36. Для безпечного користування іграшкою попередження, виконані для цілей пункту 34 цього Технічного регламенту, повинні містити інформацію про обмеження, визначені згідно з пунктом 1 частини А додатка 5.

Для категорій іграшок, наведених у пунктах 2-11 частини Б додатка 5, повинні використовуватися відповідні попередження.

Іграшка не повинна містити жодного із попереджень, наведених у пунктах 2-11 частини Б додатка 5, якщо попередження суперечить використанню іграшки за призначенням, що визначається залежно від її функції, розміру і характеристик.

37. Виробник повинен наносити чітко видимі, розбірливі, зрозумілі та точні попередження на іграшку, прикріплений до неї ярлик (етикетку) або пакування та у разі потреби зазначати попередження в інструкціях з експлуатації, які супроводжують іграшку. Маленькі іграшки, які продаються без упаковки, повинні мати відповідні попередження, прикріплені до них.

Попередженням повинні передувати слова “Увага” або “Попередження”.

Попередження, які впливають на рішення щодо придбання іграшки, зокрема ті, що визначають мінімальний та максимальний вік користувачів, та інші попередження, наведені в додатку 5, повинні зазначатися на споживчій упаковці або бути чітко видимі в інший спосіб для споживача перед купівлею, в тому числі у разі, коли купівля здійснюється шляхом електронної торгівлі.

38. Такі попередження та інструкції щодо безпеки повинні бути складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

Вільний обіг

39. Надання на ринку іграшок, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, не може бути заборонено або обмежено.

Презумпція відповідності

40. Іграшки, що відповідають національним стандартам або їх частинам, що включені до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності іграшки вимогам щодо безпечності, охопленими цими стандартами або їх частинами, вважаються такими, що відповідають вимогам щодо безпечності, встановленим у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

Перелік національних стандартів, що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності іграшки вимогам цього Технічного регламенту (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Декларація про відповідність

41. У декларації про відповідність зазначається інформація про дотримання суттєвих вимог щодо безпечності, встановлених у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

42. Декларація про відповідність, що складається за формою згідно з додатком 3, містить відомості, визначені у відповідних процедурах оцінки відповідності, встановлених модулями оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правилами використання модулів оцінки відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 625) (далі - модулі оцінки відповідності), і постійно оновлюється. Декларація про відповідність повинна складатися державною мовою, а в разі, коли вона складена іншою мовою, - перекладатися на державну мову.

43. Виробник шляхом складення декларації про відповідність бере на себе відповідальність за відповідність іграшки.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам

44. Іграшки, які надаються на ринку, повинні мати зображення знака відповідності технічним регламентам.

45. Знак відповідності технічним регламентам наноситься згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленим законом.

46. Іграшки, на які нанесено знак відповідності технічним регламентам, вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

47. Показ та/або демонстрація під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів іграшок, які не мають зображення знака відповідності технічним регламентам або іншим чином не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, здійснюються за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що вони не відповідають вимогам цього Технічного регламенту і така продукція не може бути надана на ринку України до приведення її у відповідність з вимогами усіх технічних регламентів, які застосовуються до неї.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам

48. Знак відповідності технічним регламентам наноситься на іграшку, етикетку або упаковку таким чином, щоб він був видимим, розбірливим та незмивним. У разі неможливості або невиправданості через розмір іграшки або у разі, коли іграшка складається з дрібних деталей, знак відповідності технічним регламентам наноситься на етикетку (ярлик) або супровідну листівку. У разі коли іграшка продається в демонстраційній коробці, що технічно не дає змоги нанесення знака відповідності технічним регламентам, та за умови, що демонстраційна коробка використовується як оригінальне пакування іграшки, знак відповідності технічним регламентам наноситься на демонстраційну коробку.

Якщо зображення знака відповідності технічним регламентам не є видимим ззовні крізь пакування, воно повинно наноситься на упаковку.

49. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням іграшки в обіг. Він може супроводжуватися символом або будь-яким знаком, який вказує на особливості ризику або використання.

Оцінка відповідності

Оцінка безпечності

50. Перед введенням в обіг іграшки виробники проводять аналіз хімічних, фізичних, механічних, електричних небезпек, займистості, гігієнічних та радіоактивних небезпек, які може становити іграшка, а також оцінюють потенційний вплив таких небезпек.

Процедури оцінки відповідності, що застосовуються

51. Перед введенням іграшки в обіг виробники застосовують процедури оцінки відповідності, визначені у пунктах 52 і 53 цього Технічного регламенту, для доведення відповідності іграшки вимогам, визначеним у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

52. У разі застосування виробником національних стандартів з переліку національних стандартів, якими охоплені всі відповідні вимоги щодо безпечності іграшки, він застосовує процедуру внутрішнього контролю виробництва, передбачену модулем А модулів оцінки відповідності.

53. Іграшка підлягає оцінці відповідності шляхом застосування процедури експертизи типу згідно з пунктами 54-58 цього Технічного регламенту разом з процедурою відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва, передбаченою модулем С, у разі, коли:

відсутні національні стандарти з переліку національних стандартів, якими охоплені всі відповідні вимоги щодо безпечності іграшки;

національні стандарти з переліку національних стандартів існують, але виробник їх не застосовував або застосовував частково;

один або більше національних стандартів з переліку національних стандартів включені з обмеженням щодо надання презумпції відповідності;

виробник вважає, що з огляду на характер, проект, конструкцію або призначення іграшки вона потребує перевірки третьою стороною.

Експертиза типу

54. Подання заявки щодо проведення експертизи типу, її виконання та видача сертифіката експертизи типу здійснюються згідно з процедурами, наведеними в модулі В модулів оцінки відповідності.

Експертиза типу проводиться у спосіб, наведений в абзаці третьому пункту 22 модулів оцінки відповідності.

Додатково застосовуються вимоги, встановлені в пунктах 55-58 цього Технічного регламенту.

55. Заявка щодо проведення експертизи типу містить опис іграшки та адресу місця її виготовлення.

56. Під час проведення експертизи типу орган з оцінки відповідності, призначений згідно з пунктом 63 цього Технічного регламенту (далі - призначений орган), повинен оцінити у разі потреби разом з виробником результати аналізу небезпек, які може становити іграшка, проведеного виробником відповідно до пункту 50 цього Технічного регламенту.

57. Сертифікат експертизи типу повинен містити посилання на цей Технічний регламент, кольорове зображення та чіткий опис іграшки, у тому числі її розміри, а також перелік проведених випробувань разом з посиланням на відповідний протокол випробувань.

Сертифікат експертизи типу переглядається у разі потреби, зокрема у разі зміни виробничого процесу, сировини або компонентів іграшки, та у будь-якому випадку кожні п’ять років.

Сертифікат експертизи типу повинен бути скасований, якщо іграшка більше не відповідає вимогам щодо безпечності, встановленим у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту та додатку 2.

Призначені органи не повинні видавати сертифікат експертизи типу на іграшку, щодо якої відмовлено у видачі сертифіката або його скасовано.

58. Складення документації та листування стосовно процедури експертизи типу здійснюються державною мовою або іншою мовою, прийнятною для сторін.

Технічна документація

59. Технічна документація, зазначена в пункті 6 цього Технічного регламенту, повинна містити всі необхідні дані або детальну інформацію про способи, використані виробником для забезпечення відповідності іграшки вимогам, встановленим у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту та додатку 2, зокрема документи, наведені в додатку 4.

60. Технічна документація складається з урахуванням вимог пункту 58 цього Технічного регламенту.

61. Виробник на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду забезпечує переклад відповідних частин технічної документації державною мовою.

У разі коли орган державного ринкового нагляду вимагає від виробника технічну документацію або переклад її частин, він може встановлювати строк отримання документації або перекладу - 30 днів, якщо немає підстав для коротшого строку у разі серйозного або безпосереднього ризику.

62. Якщо виробник не виконує вимоги, визначені у пунктах 59-61 цього Технічного регламенту, орган державного ринкового нагляду може вимагати від нього проведення призначеним органом випробувань протягом визначеного періоду за власні кошти з метою перевірки іграшки на відповідність національним стандартам з переліку національних стандартів та суттєвим вимогам щодо безпечності.

Призначення органів з оцінки відповідності

63. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з пунктами 54-58 цього Технічного регламенту здійснюється відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

Вимоги до призначених органів

64. Призначені органи повинні відповідати загальним вимогам, установленим пунктом 1 частини першої статті 32 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, та спеціальним вимогам, визначеним пунктами 65-73 цього Технічного регламенту.

65. Орган з оцінки відповідності повинен бути незалежним від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, складенні, використанні або технічному обслуговуванні іграшки, яку він оцінює, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

66. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути проектувальниками, виробниками, імпортерами, розповсюджувачами, монтажниками, покупцями, власниками, користувачами чи відповідальними за обслуговування іграшок, які вони оцінюють, або представниками будь-якої з цих осіб. Зазначена вимога не виключає можливості використання оцінюваної іграшки, яка є необхідною для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання такої іграшки для власних потреб.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності не повинні брати участі у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні іграшки, яку вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може вплинути на незалежність їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Така вимога, зокрема, стосується послуг з консультування.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання субпідрядниками або дочірніми підприємствами, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об’єктивності і неупередженості діяльності з оцінки відповідності таких органів.

67. Органи з оцінки відповідності і їх персонал повинні провадити діяльність з оцінки відповідності належним чином та із забезпеченням технічної компетентності, не піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, які можуть впливати на їх судження або результати їх діяльності з оцінки відповідності, насамперед з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

68. Органи з оцінки відповідності повинні бути здатними виконувати всі завдання з оцінки відповідності, визначені в пунктах 54-58 цього Технічного регламенту, стосовно яких вони призначаються чи призначені, незалежно від того, чи такі завдання виконуються безпосередньо органами з оцінки відповідності, чи від їх імені та під їх відповідальність.

Орган з оцінки відповідності для забезпечення виконання завдань з оцінки відповідності у будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії іграшки, стосовно яких він призначається чи призначений, повинен мати:

кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні правила, методики, настанови та процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган з оцінки відповідності, та іншу діяльність;

процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням величини суб’єкта господарювання, що замовляє роботи з оцінки відповідності, галузі, в якій він провадить діяльність, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної іграшки та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати необхідні для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

69. Персонал органу з оцінки відповідності, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну і професійну підготовку, що охоплює всю діяльність з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначений;

достатні знання щодо вимог, які стосуються робіт з оцінки відповідності, які він проводить, та відповідні повноваження для проведення таких робіт;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог, стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, положень законодавства щодо умов обігу на ринку іграшок, які він оцінює, а також відповідних положень законодавства ЄС;

досвід щодо складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення робіт з оцінки відповідності.

70. Повинна бути забезпечена неупередженість органу з оцінки відповідності, його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених робіт з оцінки відповідності чи їх результатів.

71. Персонал органу з оцінки відповідності повинен забезпечувати дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, яка захищається в режимі комерційної таємниці, одержаної під час виконання своїх завдань згідно з цим Технічним регламентом, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам. Права власності суб’єктів господарювання на їх власну інформацію повинні бути захищені.

72. Органи з оцінки відповідності беруть участь у відповідній діяльності із стандартизації. У разі коли орган з оцінки відповідності не бере участі в такій діяльності, він забезпечує інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

73. Призначені органи повинні брати участь у відповідній діяльності секторальної групи (груп) призначених органів з оцінки відповідності згідно з пунктом 85 цього Технічного регламенту, забезпечувати інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також застосовувати документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи (груп), як загальні настанови.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

74. У разі коли призначений орган залучає до виконання конкретних робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він пересвідчується у тому, що зазначений субпідрядник або дочірнє підприємство відповідає вимогам, визначеним у пунктах 64-73 цього Технічного регламенту, та повідомляє про це органу, що призначає.

75. Призначені органи несуть повну відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

76. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

77. Призначені органи зберігають для надання на запит органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з пунктами 54-58 цього Технічного регламенту.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

78. Призначені органи проводять оцінку відповідності згідно з процедурами, на які їх призначено.

79. Оцінка відповідності проводиться без покладення зайвого навантаження на суб’єктів господарювання з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва іграшки та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи дотримуються ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для забезпечення відповідності іграшок вимогам цього Технічного регламенту.

80. У разі коли призначений орган вважає, що виробником не виконані вимоги пунктів 33-35 цього Технічного регламенту та додатка 2 або відповідних національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, зазначений орган вимагає від виробника вжити відповідних коригувальних заходів та не видає сертифіката експертизи типу, зазначеного в пункті 57 цього Технічного регламенту.

81. У разі коли під час проведення моніторингу відповідності після видачі сертифіката експертизи типу призначеним органом виявлено, що іграшка не відповідає суттєвим вимогам, він вимагає від виробника вжити відповідних коригувальних заходів, в разі потреби зупиняє або скасовує сертифікат.

82. У разі коли коригувальних заходів не вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин обмежує сферу, призупиняє або скасовує будь-який сертифікат експертизи типу.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

83. Призначені органи інформують орган, що призначає, про:

відмову у видачі, обмеження сфери, зупинення або скасування сертифіката експертизи типу;

обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органів;

запити щодо надання інформації стосовно діяльності з оцінки відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також інформують його про діяльність з оцінки відповідності, що провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, включаючи транскордонну діяльність та роботи за договорами субпідряду.

84. Призначені органи надають іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі ж самі іграшки, інформацію щодо негативних результатів оцінки відповідності, а на запит - також позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація дій призначених органів

85. Координація дій та співпраця між призначеними органами здійснюється у формі секторальної групи (груп) призначених органів.

Призначені органи беруть участь у роботі секторальної групи (груп) призначених органів безпосередньо або через визначених представників.

Державний ринковий нагляд

86. Державний ринковий нагляд за іграшками здійснюється відповідно до Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” з урахуванням вимог цього Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду мають право вимагати від призначеного органу надання інформації про видачу, обмеження сфери, зупинення чи скасування призначеним органом сертифіката або відмову у його видачі, включаючи протоколи випробувань та технічну документацію.

87. Якщо орган державного ринкового нагляду виявить, що іграшка не відповідає вимогам щодо безпечності, визначеним у пунктах 33-35 цього Технічного регламенту та додатку 2, він повинен у разі потреби запропонувати призначеному органу скасувати сертифікат експертизи типу, що стосується такої іграшки.

88. У разі потреби, зокрема у випадку, визначеному в абзаці другому пункту 57 цього Технічного регламенту, орган державного ринкового нагляду пропонує призначеному органу переглянути такий сертифікат.

Формальна невідповідність

89. Орган державного ринкового нагляду невідкладно вимагає від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів до усунення формальної невідповідності, якщо цей орган встановить будь-яку таку невідповідність:

знак відповідності технічним регламентам нанесено з порушенням вимог, визначених у пунктах 44-47 або 48 і 49 цього Технічного регламенту;

не нанесено знака відповідності технічним регламентам;

не складено декларації про відповідність;

декларацію про відповідність складено з порушенням вимог;

технічна документація є недоступною або неповною.

90. Якщо невідповідність, зазначену в пункті 89 цього Технічного регламенту, не усунено або усунено частково, органи державного ринкового нагляду вживають заходів до обмеження або заборони надання іграшки на ринку або до її відкликання чи вилучення з обігу.

91. Будь-які заходи, здійснені згідно з цим Технічним регламентом, щодо обмеження або заборони надання іграшки на ринку, введення іграшки в обіг, вилучення з обігу чи відкликання іграшки повинні бути детально обґрунтованими.

Такі заходи доводяться до відома заінтересованих сторін разом з інформацією про заходи правового захисту, якими вони можуть скористатися відповідно до законодавства.

Таблиця відповідності

92. Таблиця відповідності положень Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок та цього Технічного регламенту наведена в додатку 6.Додаток 1
до Технічного регламенту

ПЕРЕЛІК
продукції, яка не вважається іграшкою відповідно
до Технічного регламенту безпечності іграшок

1. Декоративні предмети для свят та урочистостей.

2. Вироби для колекціонерів у разі, коли на виробі або його пакуванні нанесено видиме та розбірливе зазначення щодо призначення цього виробу для колекціонерів віком 14 років і старше, зокрема:

детальні та точні масштабні моделі;

комплекти для збирання детальних масштабних моделей;

народні, декоративні ляльки та інші аналогічні вироби;

точні копії іграшок, які мають історичну цінність;

копії справжньої вогнепальної зброї.

3. Спортивне спорядження, включаючи роликові ковзани, однорядні роликові ковзани та скейтборди, призначені для дітей з масою тіла більш як 20 кілограмів.

4. Велосипеди з максимальною висотою сідла більш як 435 міліметрів, що вимірюється як вертикальна відстань від землі до верхньої частини поверхні сідла, при цьому сідло перебуває в горизонтальному положенні, а сідлотримач встановлений на рівні мінімальної глибини вставки.

5. Самокати (в тому числі електричні) та інші засоби пересування, розроблені для занять спортом або призначені для пересування автомобільними дорогами загального користування, вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів, пішохідними і велосипедними доріжками.

6. Транспортні засоби з електричним приводом, призначені для пересування автомобільними дорогами загального користування, вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів, пішохідними і велосипедними доріжками, тротуарами доріг (вулиць).

7. Водне спорядження, призначене для використання на глибоководних ділянках, та пристрої для навчання дітей плаванню (зокрема, сидіння для плавання та плавальні допоміжні засоби).

8. Пазли, що складаються з більш як 500 елементів.вгору