Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007151
Документ 151-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2007


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2007 р. N 151
Київ
 
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

 
     Відповідно до статті 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2000 р., N 2, ст. 35) такі зміни:
 
     пункт 7 викласти у такій редакції:
 
     "7. Пенсії обчислюються з таких видів грошового забезпечення:
 
     відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
 
     щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.
 
     У разі коли термін служби військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу менше ніж 24 календарні місяці, для призначення пенсії по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за останні фактичні місяці служби.
 
     Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших цивільних підприємств, установ та організацій, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше ніж 24 календарні місяці, пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) обчислюється виходячи з відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання), відсоткової надбавки за вислугу років, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за останньою штатною військовою посадою за місцем служби перед звільненням.
 
     При цьому щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премія враховуються в середніх розмірах фактичних виплат за аналогічною посадою (посадами) в тому органі, з якого особа була відряджена, за календарний місяць, який передує даті звільнення із служби.
 
     За бажанням осіб, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту, пенсія може бути обчислена виходячи з грошового забезпечення за посадою, яку особа займала до відрядження, у порядку, визначеному цією постановою.
 
     Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які перебували в довготерміновому закордонному відрядженні, пенсія обчислюється в порядку, визначеному цією постановою, за переліком посад, що затверджується керівником органу, з якого особа була відряджена, за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів.";
 
     друге речення абзацу третього пункту 9 виключити.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 26вгору