Документ 1507-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.07.2014. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1060)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 3-4, ст. 27):

1) у частині восьмій статті 122 слова "а також передає земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу державного земельного банку, який стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації" виключити;

2) у розділі IX "Прикінцеві положення":

у підпункті "в" пункту 4 слова "про державний земельний (іпотечний) банк" виключити;

пункт 6 виключити.

2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 p., № 5-6, ст. 30; 2007 p., № 2, ст. 15, № 10, ст. 90; 2011 p., № 36, ст. 362, № 43, ст. 448; 2012 р., № 50, ст. 564; 2013 p., № 36, ст. 473; 2014 р., № 4, ст. 61):

1) частину шосту статті 3 виключити;

2) у статті 7:

третє речення частини другої виключити;

частини двадцять шосту і двадцять сьому виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо ліквідації утвореного ним публічного акціонерного товариства "Державний земельний банк".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 червня 2014 року
№ 1507-VII
вгору