Документ 1505-97-п, поточна редакція — Редакція від 08.11.2006, підстава - 1571-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 грудня 1997 р. N 1505
Київ
Про Програму державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
та малої гідро- і теплоенергетики
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005
N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

{ У тексті Постанови слова "Державний комітет з
енергозбереження" в усіх відмінках замінено
словами "Міністерство палива та енергетики" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005 }
{ У тексті Постанови слова "Міністерство палива та енергетики"
в усіх відмінках замінено словами "Національне агентство з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 2 квітня
1997 р. N 285 ( 285/97 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 22 березня 1997 року "Про невідкладні заходи
щодо забезпечення України енергоносіями та їх раціонального
використання" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Програму державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і
теплоенергетики (далі - Програма) як складову частину Національної
енергетичної програми України.
2. Міністерству економіки та Міністерству фінансів за
поданням Національним агентством з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів економічних обгрунтувань щодо
конкретних проектів передбачати щорічно починаючи з 1998 року під
час розроблення Державної програми економічного та соціального
розвитку і Державного бюджету України кошти для виконання Програми
в межах видатків, визначених для фінансування Національної
енергетичної програми України.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів, Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
залучати для фінансування Програми кошти із різних джерел;
систематично контролювати виконання передбачених Програмою
завдань та щорічно до 1 березня подавати Національному агентству з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
відповідну інформацію.
4. Національному агентству з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів здійснювати координацію робіт,
контроль за їх виконанням, узагальнення матеріалів щодо реалізації
Програми та щорічно до 1 квітня інформувати Кабінет Міністрів
України про хід її виконання.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.37вгору