Документ 1505-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 45, ст.690 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171;
2006 р., N 32, ст. 271; 2009 р., N 18, ст. 247) такі зміни:
у пункті 9 статті 1 слова і цифри "статті 36 (пункти 2, 3)"
замінити словами і цифрами "статті 36 (пункти 1, 2, 3)";
у частині третій статті 23 слова "або за угодою сторін"
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1505-VIвгору