Документ 1504-96-п, поточна редакція — Редакція від 23.04.2001, підстава - 376-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 грудня 1996 р. N 1504
Київ
Про запровадження Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів та здійснення
правової інформатизації України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 376 ( 376-2001-п ) від 23.04.2001 )
( У назві і тексті постанови слова "нормативних актів"
замінено словами "нормативно-правових актів" згідно
з Постановою КМ N 376 ( 376-2001-п ) від 23.04.2001 )
З метою уникнення дублювання і паралелізму в сфері правової
інформатизації, забезпечення доступності, гласності й відкритості
правової інформації для юридичних і фізичних осіб та відповідно до
Указу Президента України від 27 червня 1996 р. N 468 ( 468/96 )
"Про Єдиний державний реєстр нормативних актів" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Покласти на Міністерство юстиції організацію комплексу
заходів, пов'язаних із забезпеченням юридичних та фізичних осіб
правовою інформацією.
2. Доручити Міністерству юстиції до 1 лютого 1997 р.
розробити концепцію та програму правової інформатизації України як
складових Національної програми інформатизації та проект Закону
України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів".
3. Міністерствам та іншим заінтересованим установам і
організаціям у місячний термін подати Міністерству юстиції
необхідні відомості про наявні автоматизовані інформаційні системи
збирання, накопичення, опрацювання та використання
нормативно-правових актів.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 376
( 376-2001-п ) від 23.04.2001 )

5. Міністерству юстиції забезпечити організацію створення
автоматизованої інформаційної системи для опрацювання
нормативно-правових актів, поданих на державну реєстрацію.

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 376
( 376-2001-п ) від 23.04.2001 )

7. Міністерству юстиції: забезпечити формування та ведення Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів; у двомісячний термін розробити і затвердити в установленому
порядку тарифи на користування даними Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.39

( ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення Єдиного державного
реєстру нормативних актів, створення фонду і підтримання у
контрольному стані нормативних актів та про порядок і
умови користування даними цього Реєстру втратило чинність
на підставі Постанови КМ N 376 ( 376-2001-п ) від
23.04.2001 )вгору