Про заснування ордена Богдана Хмельницького
Постанова Верховної Ради України від 27.04.1995150/95-ВР
Документ 150/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 27.04.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про заснування ордена Богдана Хмельницького
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 19, ст.139 )

На відзнаку видатних заслуг громадян України, а також
іноземних громадян та осіб без громадянства перед державою
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати орден Богдана Хмельницького I, II та III
ступенів.
2. Комісії Верховної Ради України з питань культури та
духовності подати Верховній Раді України для затвердження ескіз,
опис та статут ордена, пов'язавши їх з існуючим орденом
аналогічної назви, з урахуванням пропозицій народних депутатів
України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 27 квітня 1995 року
N 150/95-ВРвгору