Документ 150-94-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2007, підстава - 1828-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 1994 р. N 150
Київ
Про затвердження переліку сімейних обставин
та інших поважних причин, що можуть бути підставою
для звільнення з військової служби військовослужбовців,
які проходять службу за контрактом

( Дію Постанови поширено на осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої
системи, податкової міліції, органів і підрозділів
цивільного захисту згідно з Постановою КМ N 428
( 428-2005-п ) від 08.06.2005 )
{ Про поширення дії Постанови на осіб рядового
і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації додатково див. Постанову КМ N 1828
( 1828-2006-п ) від 27.12.2006 }

Відповідно до підпункту "е" пункту 6 статті 26 Закону України
Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити перелік сімейних обставин та інших поважних
причин, що можуть бути підставою для звільнення
військовослужбовців, які проходять службу за контрактом на посадах
рядового, сержантського і старшинського складу, прапорщиків,
мічманів та офіцерів з військової служби (додається).

Віце-прем'єр-міністр
України В.ЛАНДИК
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
Інд.29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1994 р. N 150
ПЕРЕЛІК
сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть
бути підставою для звільнення військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом на посадах рядового,
сержантського і старшинського складу, прапорщиків,
мічманів та офіцерів з військової служби

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на
посадах рядового, сержантського і старшинського складу,
прапорщики, мічмани та офіцери за їх проханням можуть бути
звільнені з військової служби через такі сімейні обставини або
причини:
смерть дружини (чоловіка) військовослужбовця, якщо на його
вихованні залишилися одна неповнолітня дитина або декілька дітей*;
розірвання шлюбу, якщо на вихованні військовослужбовця
залишилися згідно з рішенням суду одна неповнолітня дитина або
декілька дітей*;
взяття шлюбу військовослужбовцем з громадянкою (громадянином)
України чи особою без громадянства, яка (який) вибуває для
постійного проживання за межі України, або з іноземною громадянкою
(громадянином), яка (який) проживає за межами України;
хвороба військовослужбовця чи дружини (чоловіка), дитини, а
також батьків своїх чи дружини (чоловіка), які проживають разом з
ним, якщо ця хвороба перешкоджає проходженню служби в даній
місцевості (згідно з медичним висновком), за неможливості
переведення до іншої місцевості;
необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною,
а також батьками своїми чи дружини (чоловіка) - за медичним
висновком;
наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;
наявність у військовослужбовців-жінок дитини віком до трьох
років або дитини віком до шести років, яка потребує домашнього
догляду за висновком військово-лікарської комісії, а в одиноких
матерів - дитини віком до чотирнадцяти років або дитини -
інваліда.
———————————————————————————————— * Особи, що не досягли 18-річного віку, а також старші, якщо вони
є інвалідами I чи II групи або вихованцями, учнями, студентами,
курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових
навчальних закладів), стажистами навчальних закладів, не
досягли 23-річного віку і перебувають на утриманні батьків.вгору