Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 154
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2013150
Документ 150-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.03.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 березня 2013 р. № 150
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 154

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 154 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 616) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. № 150

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 154

1. Назву і пункт 1 постанови викласти у такій редакції:

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту”;

“1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту, що додається.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти у такій редакції:

“ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту”;

2) у пункті 1 слова “, в частині виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для системи соціального захисту” виключити;

3) у пункті 3:

абзац перший після слів “Бюджетні кошти спрямовуються на” доповнити словами “створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та”;

абзац другий викласти у такій редакції:

“Використання бюджетних коштів Мінсоцполітики здійснюється з метою створення і програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичного забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту.”;

4) пункт 8 викласти у такій редакції:

“Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад подають щокварталу інформацію про обсяг потреби у бланках посвідчень інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань та нагрудних знаків і посвідчень до них для системи соціального захисту Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які щокварталу до 10 числа наступного місяця подають Мінсоцполітики зазначену інформацію за формою, затвердженою Мінсоцполітики, з урахуванням наявної кількості таких бланків і знаків на початок року.”.вгору