Документ 150-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава - 1017-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2007 р. № 150
Київ

Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування

Відповідно до статті 29 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2007 р. № 150

ПОРЯДОК
виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування (далі - грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування) деяким категоріям осіб з інвалідністю, та її розміри.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, зазначених у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", та на дітей з інвалідністю.

2. Виплата грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування проводиться на підставі медичних рекомендацій відповідно до законодавства, що визначає право осіб з інвалідністю на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, у розмірах, визначених відповідно до пункту 4 цього Порядку, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчим органом міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради за місцем перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням:

особам, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, якщо протягом трьох календарних років такі особи не одержували безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу і не виплачувалася за це грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування у зазначений період Фондом соціального страхування;

іншим особам з інвалідністю, якщо вони протягом трьох календарних років не одержували безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу.

3. Підставою для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування є такі документи:

заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації;

медична довідка за формою 070-О щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки строком санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів, що засвідчує проходження особою з інвалідністю санаторно-курортного лікування (тільки для виплати грошової компенсації за самостійне лікування);

посвідчення особи з інвалідністю, що підтверджує її належність до категорії громадян, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

4. Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування нараховується і виплачується в таких розмірах (округлених до однієї гривні): особам з інвалідністю I та II групи - 75 відсотків, III групи - 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки, що обчислюється з розрахунку 35 відсотків (з округленням до однієї гривні) розміру одного прожиткового мінімуму, щороку встановленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

У разі зміни групи інвалідності в період перебування особи з інвалідністю на обліку виплата грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування здійснюється в розмірах відповідно до групи інвалідності, встановленої їй на дату виплати.

5. Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування особі з інвалідністю, яка працює (навчається), виплачується на підставі довідки з місця роботи (навчання) про те, що вона протягом трьох років не одержувала безоплатну санаторно-курортну путівку.

Зазначені види компенсації призначаються і виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад.

6. У разі коли особа з інвалідністю одержала безоплатну путівку не через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради, виплата грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування такій особі не проводиться.

7. Особі з інвалідністю, яка перебуває на повному державному утриманні, грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування виплачується згідно з цим Порядком.

8. Грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування, не одержана особою з інвалідністю з вини органу виконавчої влади, виплачується без обмеження будь-яким строком.

У разі смерті особи з інвалідністю, яка мала право на таку компенсацію, не одержана нею сума не виплачується.

9. Витрати, пов'язані з виплатою грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування, особам з інвалідністю, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, покриваються за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених Мінсоцполітики на цю мету.

10. У разі коли особа з інвалідністю має право на одержання двох і більше видів компенсації згідно з кількома законами, їй надається право вибору в одержанні суми компенсації за одним із законів.

Умови виплати грошової компенсації за путівку

11. Грошова компенсація за путівку виплачується особі з інвалідністю, якщо вона протягом попередніх трьох календарних років не одержувала безоплатної санаторно-курортної путівки.

{Абзац другий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1017 від 20.12.2017}

Після виплати особі з інвалідністю зазначеної грошової компенсації період повторного перебування її на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням обчислюється з дня подання нею необхідних документів.

12. У разі зміни статусу особи з інвалідністю період перебування її на обліку для виплати грошової компенсації за путівку обчислюється з дня набуття нового статусу.

Умови виплати грошової компенсації за самостійне лікування

13. Грошова компенсація за самостійне лікування особи з інвалідністю виплачується один раз на три календарних роки, якщо особа з інвалідністю не одержувала безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу, у розмірі, обчисленому відповідно до пункту 4 цього Порядку, на час проведення оздоровлення.

Грошова компенсація за самостійне лікування виплачується особі з інвалідністю за умови її перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

14. Право на грошову компенсацію за самостійне лікування настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на три календарних роки (рахуючи рік, коли особа з інвалідністю проходила самостійно санаторно-курортне лікування).

Після отримання особою з інвалідністю грошової компенсації період повторного перебування її на обліку для забезпечення санаторно-курортного лікування обчислюється з дня подання нею необхідних документів.

У разі отримання грошової компенсації за путівку протягом трьох календарних років грошова компенсація за самостійне лікування не виплачується за зазначений період.

Порядок подання інформації

15. Інформація про чисельність осіб з інвалідністю, які в наступному році потребуватимуть виплати грошової компенсації за путівку чи за самостійне лікування, подається до 20 травня та до 20 листопада поточного року структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які до 1 червня та до 1 грудня поточного року подають узагальнену інформацію відповідним територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів подають отриману інформацію до 5 червня та до 5 грудня поточного року Фонду соціального захисту інвалідів для її узагальнення та подання до 10 червня та до 10 грудня поточного року Мінсоцполітики.

16. Інформація про чисельність осіб з інвалідністю, які одержали грошову компенсацію протягом звітного періоду, подається щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають узагальнену інформацію відповідним територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів подають отриману інформацію до 15 числа місяця, наступного за звітним, Фонду соціального захисту інвалідів для її узагальнення та подання до 20 числа Мінсоцполітики.вгору