Документ 150-VI, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 09.10.2008, підстава - v022p710-08


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про визнання таким, що втратив чинність,
Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 18, ст.198 )
 
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2008 ( v022p710-08 ) від 09.10.2008 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 5, ст. 27, N 8, ст. 67, N 13, ст. 181; 2005 р., N 4, ст. 103, N 5, ст. 110, N 11, ст. 198, N 31, ст. 420; 2006 р., N 14, ст. 118; 2007 р., N 9, ст. 67, N 28, ст. 383).
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
{ Положення абзацу другого пункту 2 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2008 ( v022p710-08 ) від 09.10.2008 }
     затвердити Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 274-2008-п ) на основі тексту Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) в редакції, що діяла станом на 17 листопада 2004 року, за виключенням його положень, які суперечать вимогам СОТ;
 
     забезпечити проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, що розпочаті до набрання чинності цим Законом, на основі Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 274-2008-п );
 
     у двотижневий термін внести до Верховної Ради України проект закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 20 березня 2008 року
N 150-VIвгору