Документ 150-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції держав - учасниць ГУУАМ
про взаємне надання допомоги з консульських питань
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 43, ст.317 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію держав - учасниць ГУУАМ про взаємне надання
допомоги з консульських питань ( 998_097 ), укладену в м. Ялті
7 червня 2001 року, підписану від імені України 7 червня
2001 року, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 вересня 2002 року
N 150-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору