Документ 1499-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.03.2004. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 22, ст.312 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2003 р., N 24, ст. 160) такі зміни:
 
     1. Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
 
     "6. Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), створених у процесі приватизації та корпоратизації, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше ніж через один рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій)".
 
     2. Абзаци шостий і сьомий пункту 1 розділу VII "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
 
     "Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, не порушуються з дня набрання чинності Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до 1 січня 2005 року.
 
     Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає припиненню".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 17 лютого 2004 року
N 1499-IVвгору