Документ 1499-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.03.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 22, ст.312 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43,
ст. 378; 2003 р., N 24, ст. 160) такі зміни:
1. Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
"6. Справи про банкрутство гірничих підприємств
(гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри,
розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства),
створених у процесі приватизації та корпоратизації, у статутних
фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків і
продаж акцій яких розпочався, можуть бути порушені не раніше ніж
через один рік від початку виконання плану приватизації
(розміщення акцій)".
2. Абзаци шостий і сьомий пункту 1 розділу VII "Прикінцеві
положення" викласти в такій редакції:
"Справи про банкрутство гірничих підприємств (гірничодобувні
підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи,
збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у
статутних фондах яких частка держави становить не менше 25
відсотків, не порушуються з дня набрання чинності Законом України
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" до 1 січня 2005 року.
Провадження у справах про банкрутство гірничих підприємств
(гірничодобувні підприємства, шахти, рудники, копальні, кар'єри,
розрізи, збагачувальні фабрики, шахтовуглебудівні підприємства), у
статутних фондах яких частка держави становить не менше
25 відсотків, які були порушені після 1 січня 2000 року, підлягає
припиненню".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2004 року
N 1499-IVвгору