Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Указ Президента України від 25.11.19991496/99
Документ 1496/99, поточна редакція — Прийняття від 25.11.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Враховуючи виняткову роль Київського національного
університету імені Тараса Шевченка в підготовці
висококваліфікованих спеціалістів, його непересічне значення як
провідного вищого навчального закладу України, що є унікальним
надбанням національної освіти, науки і культури, а також виходячи
з необхідності збереження і розвитку сформованих у ньому
авторитетних наукових шкіл та залучення до науково-педагогічної
роботи у вищому навчальному закладі найбільш здібних і
перспективних молодих вчених, п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що Київський університет імені Тараса Шевченка
є національним університетом зі статусом самоврядного
(автономного) державного вищого навчального закладу і в подальшому
іменується - Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(далі - Університет) здійснює свою діяльність відповідно до
власного Статуту, що затверджується Указом Президента України.
Ректор Університету призначається на посаду і звільняється з
посади Президентом України за поданням Вченої ради Університету і
прирівнюється за статусом до міністра України.
2. Визначити, що:
майно, яке передано Університету в оперативне управління,
належить йому на праві повного господарського відання,
використовується самостійно, в тому числі для ведення
господарської діяльності, надання його в оренду та в користування
без права викупу;
виділені Університету земельні ділянки знаходяться в його
безстроковому і безоплатному користуванні. Університет має право
надавати їх у тимчасове користування, в тому числі на умовах
оренди.
3. Враховуючи потреби Університету в розширенні навчальної та
технічної баз, рекомендувати органам місцевого самоврядування не
допускати вилучення земельних ділянок для державних і громадських
потреб із земель, наданих йому в користування.
4. Кабінету Міністрів України передбачити під час розроблення
проекту закону про Державний бюджет України фінансування і
матеріально-технічне забезпечення Університету окремим рядком за
індивідуальними нормативами, збільшення вдвічі оплати праці
працівників Університету, можливість забезпечення навчального
процесу та наукових досліджень новітніми засобами навчання та
обладнання.
5. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
розробити і внести до Верховної Ради України пропозиції щодо
віднесення видатків на фінансування Університету до захищених
статей бюджету, а також щодо звільнення Університету і його
структурних підрозділів (з правом та без права юридичної особи)
від сплати:
а) податків та інших обов'язкових платежів до бюджету за
підсумками здійснення господарської та комерційної діяльності за
умови направлення доходів від цієї діяльності на розвиток
науково-навчальної роботи, зміцнення матеріально-технічної і
соціальної бази;
б) митних платежів та податку на додану вартість, які
справляються при ввезенні на територію України матеріалів,
обладнання, устаткування тощо, які необхідні Університету для
здійснення його статутної діяльності;
привести свої рішення у відповідність з цим Указом.
6. Ректору Університету подати в місячний строк на
затвердження Статут Університету.
7. Вважати Указ Президента України від 21 квітня 1994 року
176 ( 176/94 ) "Про Київський університет імені Тараса Шевченка"
таким, що втратив чинність.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 листопада 1999 року
N 1496/99вгору