Документ 1495-IV, перша редакція — Прийняття від 17.02.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 206
Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.276 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 206 Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) доповнити двома
абзацами такого змісту:
"морських і повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту;
устаткування та матеріалів, призначених нерезидентами для
будівництва та ремонту морських і повітряних суден".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2004 року
N 1495-IVвгору