Документ 1494-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 8 грудня 2009 р. N 1494-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо підвищення рівня патріотичного виховання
учнівської та студентської молоді шляхом
проведення на постійній основі тематичних
екскурсій з відвідуванням об'єктів
культурної спадщини

1. Затвердити план заходів щодо підвищення рівня
патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом
проведення на постійній основі тематичних екскурсій до об'єктів
культурної спадщини, що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розробити
і затвердити у місячний строк регіональні плани заходів щодо
підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та
студентської молоді шляхом проведення на постійній основі
тематичних екскурсій до об'єктів культурної спадщини.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям надсилати Міністерству
освіти і науки щороку до 20 грудня інформацію про виконання плану
заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та
подання до 20 січня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1494-р
ПЛАН
заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді
шляхом проведення на постійній основі
тематичних екскурсій з відвідуванням
об'єктів культурної спадщини

1. Розробити порядок організації екскурсійних поїздок
організованих груп учнівської та студентської молоді.
МОН, МКТ, МОЗ.
I квартал 2010 року.
2. Включити до навчальних планів загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів
проведення обов'язкових екскурсій до національних
історико-культурних заповідників і музеїв.
МОН, МКТ.
III квартал 2010 року.
3. Організувати проведення на постійній основі оглядових і
тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини,
історико-культурних заповідників і музеїв, зокрема у вихідні дні і
протягом канікулярного періоду, для учнівської та студентської
молоді.
МОН, МКТ,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
4. Створити на власних веб-сайтах і постійно оновлювати
електронну базу даних про екскурсійні маршрути, історико-культурні
заповідники, музеї та інші об'єкти, що рекомендуються для
відвідування організованими групами учнівської та студентської
молоді.
МОН, МКТ.
до 1 березня 2010 року.
5. Забезпечити:
належне функціонування об'єктів дорожнього сервісу для
обслуговування організованих груп учнівської та студентської
молоді.
Укравтодор.
Постійно;
безоплатне супроводження працівниками органів внутрішніх
справ груп учнівської та студентської молоді в установленому
законодавством порядку.
МВС, Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно;
безоплатне відвідування групами учнівської та студентської
молоді національних історико-культурних заповідників і музеїв.
МКТ, Рада міністрів
Автономної Республіки
Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно;
проведення історико-культурними заповідниками і музеями
конференцій, виставок, концертів та інших культурно-просвітницьких
заходів за участю учнівської та студентської молоді.
МКТ, Мінрегіонбуд, МОН,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно;
здійснення з метою популяризації історико-культурної спадщини
регіонів обміну між історико-культурними заповідниками виставками
та експозиціями, присвяченими історичним постатям, національним
героям.
МКТ, Мінрегіонбуд,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
6. Організувати роботу з висвітлення у державних засобах
масової інформації заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді.
Держкомтелерадіо.
Постійно.
7. Забезпечити видання карт, схем, довідників нових
туристичних маршрутів із зазначенням основних туристичних центрів
для учнівської та студентської молоді.
МКТ.
Щороку.вгору