Документ 149-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 149
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 881; 2013 р., № 31, ст. 1082; 2015 р., № 64, ст. 2128; 2016 р., № 97, ст. 3144; 2017 р., № 15, ст. 438; 2018 р., № 23, ст. 786) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 149

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236

1. У назві та пункті 1 постанови слова “за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації” замінити словами “за програмою “Електронне урядування”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації”, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Порядку слова “за програмою “Електронне урядування та Національна програма інформатизації” замінити словами “за програмою “Електронне урядування”;

2) у пункті 3:

в абзаці другому слово “модернізацію” замінити словами “створення, модернізацію”;

в абзаці п’ятому слово “адміністрування” замінити словами “створення, адміністрування”;

абзац шостий після слова “створення” доповнити словами “та забезпечення функціонування”;

абзац сьомий після слова “створення” доповнити словами “, адміністрування та забезпечення функціонування”;

в абзаці дев’ятому слова “цифрової трансформації” замінити словами “розвитку електронного урядування”;

абзац десятий виключити;

3) у пункті 4:

в абзаці другому слово “модернізацію” замінити словами “створення, модернізацію”, а слова “Положення про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 670 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2249)” - словами “Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770)”;

абзаци третій і четвертий виключити;

4) у пункті 5:

абзац четвертий виключити;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.”;

5) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

“придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням заходів, передбачених річним планом закупівель Державного агентства з питань електронного урядування на відповідний рік;”;

6) у пункті 10 слова і цифри “щомісяця до 20 числа” замінити словами і цифрами “щороку до 31 січня наступного року”.вгору