Питання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Указ Президента України від 15.12.20041488/2004
Документ 1488/2004, попередня редакція — Редакція від 22.08.2008, підстава - 687/2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

З метою дальшого вдосконалення державного регулювання ринку
цінних паперів, механізму реалізації Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку своїх повноважень та у зв'язку із
Законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення"
( 1057-15 ), "Про іпотеку" ( 898-15 ), "Про іпотечне кредитування,
операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні
сертифікати" ( 979-15 ) і "Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю" ( 978-15 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести посаду Керівника апарату Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, ліквідувавши посади Виконавчого
секретаря Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
його заступників.
Керівника апарату призначає на посаду Голова Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Керівник апарату в частині повноважень щодо організаційного,
експертно-аналітичного, правового, інформаційного,
матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
керівництва її центральним апаратом підзвітний і підконтрольний
Голові Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 687/2008 ( 687/2008 ) від 05.08.2008 }

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
1) вирішити в установленому порядку питання про збільшення
штатної чисельності центрального апарату та територіальних органів
Комісії у зв'язку з покладенням на неї додаткових функцій;
2) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 грудня 2004 року
N 1488/2004вгору