Документ 1487-99-п, поточна редакція — Редакція від 01.08.2017, підстава - 540-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 серпня 1999 р. N 1487
Київ
Про внесення змін і доповнень
до постанов Кабінету Міністрів України
з питань наукової і науково-технічної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 978 ( 978-2001-п ) від 09.08.2001
N 28 ( 28-2015-п ) від 28.01.2015
N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015
N 540 ( 540-2017-п ) від 19.07.2017 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
наукової і науково-технічної діяльності зміни і доповнення, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1487
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань наукової і науково-технічної діяльності

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 червня
1992 р. N 335 ( 335-92-п ) "Питання Академії педагогічних наук
України" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 157) пункт 2 викласти в
такій редакції:
"2. Академія педагогічних наук є державною науковою
організацією з проблем освіти, педагогіки та психології і діє на
підставі статуту, який приймається загальними зборами Академії та
затверджується Кабінетом Міністрів України".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 березня
1993 р. N 211 ( 211-93-п ) "Питання Академії медичних наук
України" пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Академія медичних наук є державною науковою організацією
з проблем медицини і охорони здоров'я і діє на підставі статуту,
який приймається загальними зборами Академії та затверджується
Кабінетом Міністрів України".
3. У Положенні про національний науковий центр, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 174
( 174-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 175):
1) пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
"1. Статус національного наукового центру може бути надано
науково-дослідній (науково-технічній) установі, вищому
навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднанню
науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних
закладів IV рівня акредитації), що проводять комплексні наукові
дослідження загальнодержавного значення, визнані на світовому
рівні (далі - Центр)";
"3. Надання і позбавлення статусу національного наукового
центру провадиться Указом Президента України за поданням Кабінету
Міністрів України.
Пропозиції щодо надання цього статусу вносяться до Кабінету
Міністрів України Державним комітетом з питань науки та
інтелектуальної власності за поданням органу, до сфери управління
якого належить науково-дослідна (науково-технічна) установа,
вищий навчальний заклад IV рівня акредитації (за відсутності
підпорядкування - безпосередньо Державним комітетом з питань
науки та інтелектуальної власності), узгодженим з Міносвіти,
Мінекономіки і Мінфіном";
2) у пунктах 2, 4, 5 і 7 слова "наукова (науково-технічна)
організація" в усіх відмінках і числі замінити словами
"науково-дослідна (науково-технічна) установа, вищий навчальний
заклад IV рівня акредитації (об'єднання науково-дослідних,
науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня
акредитації)" у відповідному відмінку і числі;
3) в абзаці другому пункту 2 та в абзацах другому і
четвертому пункту 4 слово "організація" в усіх відмінках і числі
замінити словом "установа" у відповідному відмінку і числі.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 741
( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 978
( 978-2001-п ) від 09.08.2001 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 28
( 28-2015-п ) від 28.01.2015 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 540
( 540-2017-п ) від 19.07.2017 }вгору