Документ 1483-III, попередня редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 1129-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального,
Кримінально-процесуального та
Виправно-трудового кодексів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 17, ст.123 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального ( 2001-05, 2002-05 ),
Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1003-05 ) та
Виправно-трудового ( 3325-07 ) кодексів України такі зміни:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з
01.09.2001 )
2. У Кримінально-процесуальному кодексі України
( 1001-05, 1003-05 ):
1) у частині другій статті 6, частині третій статті 17,
пункті 3 частини другої статті 36, пункті 4 частини третьої статті
46 та частині другій статті 237 слова "смертна кара" у всіх
відмінках замінити словами "довічне позбавлення волі" у
відповідних відмінках;
2) у частині першій статті 87 слова "а у випадку засудження
підсудного до виняткової міри покарання - розстрілу - про
роз'яснення засудженому" замінити словами "а також роз'яснення
засудженому";
3) у частині третій статті 341:
перше речення доповнити словами "та право подати клопотання
про помилування";
друге речення виключити.

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з
01.01.2004 )
II. Перегляд вироків у справах щодо осіб, засуджених до
смертної кари, вироки щодо яких на час набрання чинності цим
Законом не було виконано, здійснюється судом, який постановив
вирок.
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1483-IIIвгору