Документ 1481-III, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )
Про внесення змін до статті 1
Закону України "Про підприємництво"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.110 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 1 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168) викласти в
такій редакції:
"Стаття 1. Підприємництво в Україні
Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на
власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню
робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється
фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти
підприємницької діяльності у порядку, встановленому
законодавством.
Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності -
юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є
підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених
законодавством".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1481-IIIвгору