Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2003 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2003 року:
- за цикл наукових праць "Каталіз. Кластерні підходи,
механізми гетерогенного та гомогенного каталізу":
ГОНЧАРУКУ Владиславу Володимировичу - академікові
Національної академії наук України, директорові Інституту
колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України
КОВТУНУ Григорію Олександровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
КАМАЛОВУ Герберту Леоновичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу
Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України
РУДАКОВУ Єлисею Сергійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, головному науковому
співробітникові Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
імені Л.М. Литвиненка НАН України
ЯЦИМИРСЬКОМУ Віталію Костянтиновичу - докторові хімічних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
- за науково-технічні основи створення і освоєння технології
масового виробництва озонобезпечних побутових холодильників та
морозильників з високою енергетичною ефективністю:
ШЕВЧЕНКУ Володимиру Павловичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Донецького національного
університету
СТУПІНУ Олександру Борисовичу - докторові технічних наук,
проректорові Донецького національного університету
ЛАНДИКУ Валентину Івановичу - кандидатові технічних наук,
народному депутатові України
ШУБІНУ Олександру Олександровичу - кандидатові хімічних наук,
ректорові Донецького державного університету економіки і торгівлі
імені М. Туган-Барановського
ЖИДКОВУ Віталію Васильовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові закритого акціонерного товариства "Група
Норд"
САМСОНЕНКУ Олександру Олександровичу - генеральному
директорові акціонерного товариства "Норд"
ФІЛІПЦОВУ Сергію Миколайовичу - головному інженерові
акціонерного товариства "Норд"
ГОРІНУ Олександру Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
директорові закритого акціонерного товариства "Донецький інститут
холодильної техніки"
ГЕЙЄРУ Геннадію Валерійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора закритого акціонерного товариства
"Донецький інститут холодильної техніки"
КРАСНОВСЬКОМУ Ігорю Наумовичу - кандидатові технічних наук,
начальникові центру закритого акціонерного товариства "Донецький
інститут холодильної техніки";
- за роботу "Монокристали сапфіру: розробка
високорентабельних технологій, освоєння промислового виробництва
конкурентноздатних на світовому ринку сапфірових елементів для
оптики, електроніки та медицини":
МАЧУЛІНУ Володимиру Федоровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту фізики
напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
БЛОНСЬКОМУ Івану Васильовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту фізики НАН України
ПУЗІКОВУ Вячеславу Михайловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Науково-дослідного
відділення Науково-технологічного концерну "Інститут
монокристалів" НАН України
ЛНТВИНОВУ Леоніду Аркадійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Науково-дослідного відділення
Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН
України
ДАНЬКУ Олександру Яковичу - кандидатові фізико-математичних
наук, завідувачу відділу Науково-дослідного відділення
Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН
України
АДОНКІНУ Георгію Тимофійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну
"Інститут монокристалів" НАН України
БУДНІКОВУ Олександру Тимофійовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну
"Інститут монокристалів" НАН України
КАТРИЧУ Миколі Петровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Науково-дослідного
відділення Науково-технологічного концерну "Інститут
монокристалів" НАН України
МІРОШНИКОВУ Юрію Петровичу - заступникові завідувача відділу
Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну
"Інститут монокристалів" НАН України
КАЧАЛІ Володимиру Юхимовичу - головному спеціалістові
Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну
"Інститут монокристалів" НАН України;
- за розробку та впровадження в серійне виробництво сімейства
вітчизняних систем життєзабезпечення - апаратів штучної вентиляції
легенів та інгаляційного наркозу для задоволення нагальних потреб
медичних закладів України:
ГЛУМЧЕРУ Феліксу Семеновичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця
МАЙКУ Віталію Івановичу - кандидатові технічних наук,
народному депутатові України
ВАРЛАМОВУ Валерію Андрійовичу - кандидатові технічних наук,
колишньому першому заступникові генерального директора Державного
українського об'єднання "Політехмед"
ІСАЄВУ Ігорю Вікторовичу - провідному конструкторові
Федерального Державного Унітарного підприємства "Конструкторське
бюро Хімавтоматики", Російська Федерація
МАКОМЕЛІ Роману Миколайовичу - начальникові Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації
ТАЛАНУ Сергію Миколайовичу - директорові з виробництва
медтехніки Державного підприємства "Київський державний завод
"Буревісник"
БОГДАНОВУ Геннадію Івановичу - головному конструкторові
Державного підприємства "Київський державний завод "Буревісник"
БІЛОУСОВУ Валерію Івановичу - провідному конструкторові
Державного підприємства "Київський державний завод "Буревісник"
МАСЮТЦІ Юрію Васильовичу - провідному інженерові Державного
підприємства "Київський державний завод "Буревісник"
ЗЕЛЯКУ Петру Прокоповичу - (посмертно);
- за цикл робіт "Розробка теоретичних основ та унікальної
спостережної бази в Голосієві та на Терсколі для досліджень Сонця
та тіл Сонячної системи":
ЯЦКІВУ Ярославу Степановичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Головної астрономічної
обсерваторії НАН України
КОСТИКУ Роману Івановичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, головному науковому співробітникові
Головної астрономічної обсерваторії НАН України
ЯНОВИЦЬКОМУ Едгарду Григоровичу - докторові
фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові
Головної астрономічної обсерваторії НАН України
МОРОЖЕНКУ Олександру Васильовичу - докторові
фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові
Головної астрономічної обсерваторії НАН України
КОНДРАТЮКУ Ростиславу Романовичу - заступникові директора
Головної астрономічної обсерваторії НАН України
БАЛЕЗІ Юрію Юрійовичу - члену-кореспондентові Російської
академії наук, директорові Спеціальної астрофізичної обсерваторії
Російської академії наук
ТАРАДІЮ Володимиру Кириловичу - кандидатові
фізико-математичних наук, директорові Міжнародного центру
астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України
СЕРГЄЄВУ Олександру Васильовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Міжнародного центру астрономічних та
медико-екологічних досліджень НАН України
КАРПОВУ Миколі Володимировичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу лабораторії Міжнародного центру астрономічних та
медико-екологічних досліджень НАН України
ГУРТОВЕНКУ Ернесту Андрійовичу - докторові
фізико-математичних наук (посмертно);
- за розробку і впровадження техніко-технологічних та
організаційно-економічних рішень при активній інвестиційній
політиці, що забезпечують найвищу продуктивність видобутку
вугілля:
АМОШІ Олександру Івановичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту економіки
промисловості НАН України
ІЛЛЯШОВУ Михайлу Олександровичу - докторові технічних наук,
голові спостережної ради відкритого акціонерного товариства
"Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна N 1"
ЛЯШКУ Олександру Івановичу - бригадирові гірників відкритого
акціонерного товариства "Вугільна компанія "Шахта
"Красноармійська - Західна N 1"
ЯНКУ Станіславу Васильовичу - докторові технічних наук,
консультантові апарату Ради національної безпеки і оборони України
СОЛДАТОВУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук,
директорові відкритого акціонерного товариства "Дондіпрошахт"
ЛУНЄВУ Сергію Георгійовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові Голови Державного комітету України з нагляду за
охороною праці
БАЙСАРОВУ Леоніду Володимировичу - народному депутатові
України
КОРЗУНУ Анатолію Васильовичу - заступникові Міністра палива
та енергетики України
ЛОГВИНЕНКУ Володимиру Івановичу - заступникові голови
Донецької обласної державної адміністрації;
- за цикл робіт "Розвиток теорії, розробка та впровадження
ефективних технологій виробництва тонкостінної довгомірної
металопродукції":
ЖАДКЕВИЧУ Михайлу Львовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
ПИСЬМЕННОМУ Олександру Семеновичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
ДАНЧЕНКУ Валентину Миколайовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національної металургійної академії України
ВАСИЛЕВУ Янакі Димитрову - докторові технічних наук,
професорові Національної металургійної академії України
ГРИГОРЕНКУ Володимиру Устиновичу - кандидатові технічних
наук, доцентові Національної металургійної академії України
ДЕМЕНТІЄНКУ Олександру Вікторовичу - кандидатові технічних
наук, доцентові Національної металургійної академії України
ПРАВДІНУ Юрію Михайловичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Державного науково-дослідного та
конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості
імені Я.Ю. Осади
КРАВЧЕНКУ Володимиру Івановичу - директорові дочірнього
підприємства "Нікопольський завод особливо тонкостінних труб"
відкритого акціонерного товариства "Нікопольський Південнотрубний
завод"
ПУТНОКІ Олександру Юліусовичу - технічному директорові
відкритого акціонерного товариства "Запорізький металургійний
комбінат "Запоріжсталь"
ЗЕЛЕНСЬКОМУ Віктору Євгеновичу - заступникові головного
інженера відкритого акціонерного товариства "Маріупольський
металургійний комбінат імені Ілліча";
- за цикл монографій "Аналітичні та асимптотичні методи
дослідження стохастичних систем та їх застосування":
КОРОЛЮКУ Володимиру Семеновичу - академікові Національної
академії наук України, радникові дирекції Інституту математики НАН
України
СКОРОХОДУ Анатолію Володимировичу - академікові Національної
академії наук України, головному науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
ПОРТЕНКУ Миколі Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
математики НАН України
ТУРБІНУ Анатолію Федоровичу - докторові фізико-математичних
наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики
НАН України
ДОРОГОВЦЕВУ Андрію Анатолійовичу - докторові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Інституту математики НАН України
ЯДРЕНКУ Михайлу Йосиповичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, професорові Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
КОЗАЧЕНКУ Юрію Васильовичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
БУЛДИГІНУ Валерію Володимировичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
ЛІНЬКОВУ Юрію Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук (посмертно)
ШУРЕНКОВУ Валентину Михайловичу - докторові
фізико-математичних наук (посмертно);
- за цикл праць "Наукові дослідження, розробка та
впровадження низькоенергоємних технологій і техніки у
будівництві":
ТУГАЮ Анатолію Михайловичу - докторові технічних наук,
ректорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
МХІТАРЯНУ Нверу Мнацакановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові Голови Комітету
Верховної Ради України
БАДЕЯНУ Гагіку Ваніковичу - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
БАЖЕНОВУ Віктору Андрійовичу - докторові технічних наук,
першому проректорові Київського національного університету
будівництва і архітектури
СМІРНОВУ Вячеславу Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу кафедри Київського національного університету
будівництва і архітектури
ПЕЛЕВІНУ Леоніду Євгеновичу - кандидатові технічних наук,
професорові Київського національного університету будівництва і
архітектури
ПРИСТАЙЛУ Юрію Петровичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Київського національного університету будівництва і
архітектури
БАЛАДІНСЬКОМУ Вадиму Леонідовичу - докторові технічних наук,
директорові Науково-дослідного інституту Київського національного
університету будівництва і архітектури
ФОМІНУ Анатолію Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
заступникові директора Науково-дослідного інституту Київського
національного університету будівництва і архітектури
КОСТЕНЮКУ Олександру Олександровичу - старшому науковому
співробітникові Науково-дослідного інституту Київського
національного університету будівництва і архітектури;
- за розробку та впровадження в медичну практику науково
обгрунтованих методів профілактики, лікування та заходів з
упередження ускладнень артеріальної гіпертензії в Україні:
КОВАЛЕНКУ Володимиру Миколайовичу - докторові медичних наук,
директорові Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска
СІРЕНКУ Юрію Миколайовичу - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска
СВІЩЕНКО Євгенії Петрівні - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска
СМИРНОВІЙ Ірині Павлівні - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту кардіології імені академіка
М.Д. Стражеска
ДЗЯКУ Георгію Вікторовичу - докторові медичних наук,
ректорові Дніпропетровської державної медичної академії;
- за цикл наукових праць "Дослідження фундаментальних
механізмів дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи
патогенетичного лікування її захворювань":
МОЙБЕНКУ Олексію Олексійовичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України
САГАЧУ Вадиму Федоровичу - члену-кореспондентові Національної
академії наук України, заступникові директора Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України
ТКАЧЕНКУ Михайлу Миколайовичу - докторові медичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
КОРКУШКУ Олегу Васильовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
геронтології
БЕЗРУКОВУ Владиславу Вікторовичу - докторові медичних наук,
директорові Інституту геронтології
КУЛЬЧИЦЬКОМУ Олегу Костянтиновичу - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Інституту геронтології
СТЕФАНОВУ Олександру Вікторовичу - докторові біологічних
наук, директорові Інституту фармакології та токсикології
СОЛОВЙОВУ Анатолію Івановичу - докторові медичних наук,
головному науковому співробітникові Інституту фармакології та
токсикології
МАЛІЙ Любові Трохимівні - академікові Національної академії
наук України (посмертно)
ФРОЛЬКІСУ Володимиру Веніаміновичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно);
- за цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної
політики:
ДОЛІШНЬОМУ Мар'яну Івановичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту регіональних
досліджень НАН України
ЧУМАЧЕНКУ Миколі Григоровичу - академікові Національної
академії наук України, почесному директорові Інституту економіки
промисловості НАН України
МАМУТОВУ Валентину Карловичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту економіко-правових
досліджень НАН України
ДОРОГУНЦОВУ Сергію Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, голові Ради з вивчення
продуктивних сил України НАН України
ДАНИЛИШИНУ Богдану Михайловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові голови Ради з
вивчення продуктивних сил України НАН України
БУРКИНСЬКОМУ Борису Володимировичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України
МІКЛОВДІ Василю Петровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу кафедри
Ужгородського національного університету
СИМОНЕНКУ Валентину Костянтиновичу - докторові економічних
наук, Голові Рахункової палати
ЗЛУПКУ Степану Миколайовичу - докторові економічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту регіональних
досліджень НАН України;
- за цикл наукових робіт "Теоретичні основи та
інструментальні засоби розробки програмного забезпечення
інформаційних технологій":
АНДОНУ Пилипу Іларіоновичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, директорові Інституту
програмних систем НАН України
ЛАВРІЩЕВІЙ Катерині Михайлівні - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту програмних
систем НАН України
РЕДЬКУ Володимиру Никифоровичу - академікові Національної
академії наук України, професорові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
МАЛИНОВСЬКОМУ Борису Миколайовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, радникові дирекції Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
ПЕРЕВОЗЧИКОВІЙ Ользі Леонідівні - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
КАПІТОНОВІЙ Юлії Володимирівні - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
КОВАЛЮ Валерію Миколайовичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН
України
ЛЕТИЧЕВСЬКОМУ Олександру Адольфовичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
НІКІТЧЕНКУ Миколі Степановичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ПРОВОТАРУ Олександру Івановичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
- за роботу "Синоптична передача сигналів в нервовій системі:
клітинні і молекулярні механізми та шляхи корекції їх порушень":
КОСТЮКУ Платону Григоровичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
ШУБІ Михайлу Федоровичу - академікові Національної академії
наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
КРИШТАЛЮ Олегу Олександровичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України
СКОКУ Володимиру Івановичу - академікові Національної
академії наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України
ВЕСЕЛОВСЬКОМУ Миколі Сергійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу лабораторії
Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
ЛОЗОВІЙ Наталії Олексіївні - докторові біологічних наук,
заступникові завідувача відділу Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
ФЕДУЛОВІЙ Світлані Анатоліївні - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
ШУБІ Ярославу Михайловичу - докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
ЛУК'ЯНЕЦЬ Олені Олександрівні - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця НАН України
ПАНКРАТОВУ Юрію Володимировичу - кандидатові біологічних
наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології
імені О.О. Богомольця НАН України;
- за підручник "Мікроелектроніка: прилади, матеріали,
технологія". - К.: Гала, 1998:
ЗІНЬКОВСЬКОМУ Юрію Францевичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
СМЕРДОВУ Андрію Андрійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Полтавської державної аграрної академії
ЗАКАЛИК Любові Іванівні - кандидатові технічних наук,
доцентові Національного університету "Львівська політехніка"
ЗАЙЧУКУ Валентину Олександровичу - кандидатові педагогічних
наук, керівникові апарату Верховної Ради України
ДЯДЕНКУ Миколі Степановичу - заступникові голови - ученому
секретареві Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки.
2. Установити на 2003 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сімдесят п'ять тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 2003 року
N 1480/2003


Публікації документа