Документ 1480/2003, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2003


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2003 року

 
     На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2003 року:
 
     - за цикл наукових праць "Каталіз. Кластерні підходи, механізми гетерогенного та гомогенного каталізу":
 
     ГОНЧАРУКУ Владиславу Володимировичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України
 
     КОВТУНУ Григорію Олександровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
 
     КАМАЛОВУ Герберту Леоновичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України
 
     РУДАКОВУ Єлисею Сергійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України
 
     ЯЦИМИРСЬКОМУ Віталію Костянтиновичу - докторові хімічних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 
     - за науково-технічні основи створення і освоєння технології масового виробництва озонобезпечних побутових холодильників та морозильників з високою енергетичною ефективністю:
 
     ШЕВЧЕНКУ Володимиру Павловичу - академікові Національної академії наук України, ректорові Донецького національного університету
 
     СТУПІНУ Олександру Борисовичу - докторові технічних наук, проректорові Донецького національного університету
 
     ЛАНДИКУ Валентину Івановичу - кандидатові технічних наук, народному депутатові України
 
     ШУБІНУ Олександру Олександровичу - кандидатові хімічних наук, ректорові Донецького державного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського
 
     ЖИДКОВУ Віталію Васильовичу - кандидатові технічних наук, генеральному директорові закритого акціонерного товариства "Група Норд"
 
     САМСОНЕНКУ Олександру Олександровичу - генеральному директорові акціонерного товариства "Норд"
 
     ФІЛІПЦОВУ Сергію Миколайовичу - головному інженерові акціонерного товариства "Норд"
 
     ГОРІНУ Олександру Миколайовичу - кандидатові технічних наук, директорові закритого акціонерного товариства "Донецький інститут холодильної техніки"
 
     ГЕЙЄРУ Геннадію Валерійовичу - кандидатові технічних наук, заступникові директора закритого акціонерного товариства "Донецький інститут холодильної техніки"
 
     КРАСНОВСЬКОМУ Ігорю Наумовичу - кандидатові технічних наук, начальникові центру закритого акціонерного товариства "Донецький інститут холодильної техніки";
 
     - за роботу "Монокристали сапфіру: розробка високорентабельних технологій, освоєння промислового виробництва конкурентноздатних на світовому ринку сапфірових елементів для оптики, електроніки та медицини":
 
     МАЧУЛІНУ Володимиру Федоровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
 
     БЛОНСЬКОМУ Івану Васильовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту фізики НАН України
 
     ПУЗІКОВУ Вячеславу Михайловичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України
 
     ЛНТВИНОВУ Леоніду Аркадійовичу - докторові технічних наук, завідувачу відділу Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України
 
     ДАНЬКУ Олександру Яковичу - кандидатові фізико-математичних наук, завідувачу відділу Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України
 
     АДОНКІНУ Георгію Тимофійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України
 
     БУДНІКОВУ Олександру Тимофійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України
 
     КАТРИЧУ Миколі Петровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України
 
     МІРОШНИКОВУ Юрію Петровичу - заступникові завідувача відділу Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України
 
     КАЧАЛІ Володимиру Юхимовичу - головному спеціалістові Науково-дослідного відділення Науково-технологічного концерну "Інститут монокристалів" НАН України;
 
     - за розробку та впровадження в серійне виробництво сімейства вітчизняних систем життєзабезпечення - апаратів штучної вентиляції легенів та інгаляційного наркозу для задоволення нагальних потреб медичних закладів України:
 
     ГЛУМЧЕРУ Феліксу Семеновичу - докторові медичних наук, завідувачу кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 
     МАЙКУ Віталію Івановичу - кандидатові технічних наук, народному депутатові України
 
     ВАРЛАМОВУ Валерію Андрійовичу - кандидатові технічних наук, колишньому першому заступникові генерального директора Державного українського об'єднання "Політехмед"
 
     ІСАЄВУ Ігорю Вікторовичу - провідному конструкторові Федерального Державного Унітарного підприємства "Конструкторське бюро Хімавтоматики", Російська Федерація
 
     МАКОМЕЛІ Роману Миколайовичу - начальникові Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
 
     ТАЛАНУ Сергію Миколайовичу - директорові з виробництва медтехніки Державного підприємства "Київський державний завод "Буревісник"
 
     БОГДАНОВУ Геннадію Івановичу - головному конструкторові Державного підприємства "Київський державний завод "Буревісник"
 
     БІЛОУСОВУ Валерію Івановичу - провідному конструкторові Державного підприємства "Київський державний завод "Буревісник"
 
     МАСЮТЦІ Юрію Васильовичу - провідному інженерові Державного підприємства "Київський державний завод "Буревісник"
 
     ЗЕЛЯКУ Петру Прокоповичу - (посмертно);
 
     - за цикл робіт "Розробка теоретичних основ та унікальної спостережної бази в Голосієві та на Терсколі для досліджень Сонця та тіл Сонячної системи":
 
     ЯЦКІВУ Ярославу Степановичу - академікові Національної академії наук України, директорові Головної астрономічної обсерваторії НАН України
 
     КОСТИКУ Роману Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України
 
     ЯНОВИЦЬКОМУ Едгарду Григоровичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України
 
     МОРОЖЕНКУ Олександру Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії НАН України
 
     КОНДРАТЮКУ Ростиславу Романовичу - заступникові директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України
 
     БАЛЕЗІ Юрію Юрійовичу - члену-кореспондентові Російської академії наук, директорові Спеціальної астрофізичної обсерваторії Російської академії наук
 
     ТАРАДІЮ Володимиру Кириловичу - кандидатові фізико-математичних наук, директорові Міжнародного центру астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України
 
     СЕРГЄЄВУ Олександру Васильовичу - кандидатові технічних наук, заступникові директора Міжнародного центру астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України
 
     КАРПОВУ Миколі Володимировичу - кандидатові технічних наук, завідувачу лабораторії Міжнародного центру астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України
 
     ГУРТОВЕНКУ Ернесту Андрійовичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно);
 
     - за розробку і впровадження техніко-технологічних та організаційно-економічних рішень при активній інвестиційній політиці, що забезпечують найвищу продуктивність видобутку вугілля:
 
     АМОШІ Олександру Івановичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту економіки промисловості НАН України
 
     ІЛЛЯШОВУ Михайлу Олександровичу - докторові технічних наук, голові спостережної ради відкритого акціонерного товариства "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна N 1"
 
     ЛЯШКУ Олександру Івановичу - бригадирові гірників відкритого акціонерного товариства "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна N 1"
 
     ЯНКУ Станіславу Васильовичу - докторові технічних наук, консультантові апарату Ради національної безпеки і оборони України
 
     СОЛДАТОВУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук, директорові відкритого акціонерного товариства "Дондіпрошахт"
 
     ЛУНЄВУ Сергію Георгійовичу - кандидатові технічних наук, заступникові Голови Державного комітету України з нагляду за охороною праці
 
     БАЙСАРОВУ Леоніду Володимировичу - народному депутатові України
 
     КОРЗУНУ Анатолію Васильовичу - заступникові Міністра палива та енергетики України
 
     ЛОГВИНЕНКУ Володимиру Івановичу - заступникові голови Донецької обласної державної адміністрації;
 
     - за цикл робіт "Розвиток теорії, розробка та впровадження ефективних технологій виробництва тонкостінної довгомірної металопродукції":
 
     ЖАДКЕВИЧУ Михайлу Львовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
 
     ПИСЬМЕННОМУ Олександру Семеновичу - докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України
 
     ДАНЧЕНКУ Валентину Миколайовичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національної металургійної академії України
 
     ВАСИЛЕВУ Янакі Димитрову - докторові технічних наук, професорові Національної металургійної академії України
 
     ГРИГОРЕНКУ Володимиру Устиновичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національної металургійної академії України
 
     ДЕМЕНТІЄНКУ Олександру Вікторовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національної металургійної академії України
 
     ПРАВДІНУ Юрію Михайловичу - кандидатові технічних наук, заступникові директора Державного науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості імені Я.Ю. Осади
 
     КРАВЧЕНКУ Володимиру Івановичу - директорові дочірнього підприємства "Нікопольський завод особливо тонкостінних труб" відкритого акціонерного товариства "Нікопольський Південнотрубний завод"
 
     ПУТНОКІ Олександру Юліусовичу - технічному директорові відкритого акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"
 
     ЗЕЛЕНСЬКОМУ Віктору Євгеновичу - заступникові головного інженера відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча";
 
     - за цикл монографій "Аналітичні та асимптотичні методи дослідження стохастичних систем та їх застосування":
 
     КОРОЛЮКУ Володимиру Семеновичу - академікові Національної академії наук України, радникові дирекції Інституту математики НАН України
 
     СКОРОХОДУ Анатолію Володимировичу - академікові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Інституту математики НАН України
 
     ПОРТЕНКУ Миколі Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту математики НАН України
 
     ТУРБІНУ Анатолію Федоровичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України
 
     ДОРОГОВЦЕВУ Андрію Анатолійовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України
 
     ЯДРЕНКУ Михайлу Йосиповичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
     КОЗАЧЕНКУ Юрію Васильовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
     БУЛДИГІНУ Валерію Володимировичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
 
     ЛІНЬКОВУ Юрію Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно)
 
     ШУРЕНКОВУ Валентину Михайловичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно);
 
     - за цикл праць "Наукові дослідження, розробка та впровадження низькоенергоємних технологій і техніки у будівництві":
 
     ТУГАЮ Анатолію Михайловичу - докторові технічних наук, ректорові Київського національного університету будівництва і архітектури
 
     МХІТАРЯНУ Нверу Мнацакановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові Голови Комітету Верховної Ради України
 
     БАДЕЯНУ Гагіку Ваніковичу - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету будівництва і архітектури
 
     БАЖЕНОВУ Віктору Андрійовичу - докторові технічних наук, першому проректорові Київського національного університету будівництва і архітектури
 
     СМІРНОВУ Вячеславу Миколайовичу - кандидатові технічних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури
 
     ПЕЛЕВІНУ Леоніду Євгеновичу - кандидатові технічних наук, професорові Київського національного університету будівництва і архітектури
 
     ПРИСТАЙЛУ Юрію Петровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного університету будівництва і архітектури
 
     БАЛАДІНСЬКОМУ Вадиму Леонідовичу - докторові технічних наук, директорові Науково-дослідного інституту Київського національного університету будівництва і архітектури
 
     ФОМІНУ Анатолію Вікторовичу - кандидатові технічних наук, заступникові директора Науково-дослідного інституту Київського національного університету будівництва і архітектури
 
     КОСТЕНЮКУ Олександру Олександровичу - старшому науковому співробітникові Науково-дослідного інституту Київського національного університету будівництва і архітектури;
 
     - за розробку та впровадження в медичну практику науково обгрунтованих методів профілактики, лікування та заходів з упередження ускладнень артеріальної гіпертензії в Україні:
 
     КОВАЛЕНКУ Володимиру Миколайовичу - докторові медичних наук, директорові Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска
 
     СІРЕНКУ Юрію Миколайовичу - докторові медичних наук, завідувачу відділу Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска
 
     СВІЩЕНКО Євгенії Петрівні - докторові медичних наук, завідувачу відділу Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска
 
     СМИРНОВІЙ Ірині Павлівні - докторові медичних наук, завідувачу відділу Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска
 
     ДЗЯКУ Георгію Вікторовичу - докторові медичних наук, ректорові Дніпропетровської державної медичної академії;
 
     - за цикл наукових праць "Дослідження фундаментальних механізмів дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань":
 
     МОЙБЕНКУ Олексію Олексійовичу - академікові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     САГАЧУ Вадиму Федоровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     ТКАЧЕНКУ Михайлу Миколайовичу - докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     КОРКУШКУ Олегу Васильовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту геронтології
 
     БЕЗРУКОВУ Владиславу Вікторовичу - докторові медичних наук, директорові Інституту геронтології
 
     КУЛЬЧИЦЬКОМУ Олегу Костянтиновичу - докторові медичних наук, завідувачу лабораторії Інституту геронтології
 
     СТЕФАНОВУ Олександру Вікторовичу - докторові біологічних наук, директорові Інституту фармакології та токсикології
 
     СОЛОВЙОВУ Анатолію Івановичу - докторові медичних наук, головному науковому співробітникові Інституту фармакології та токсикології
 
     МАЛІЙ Любові Трохимівні - академікові Національної академії наук України (посмертно)
 
     ФРОЛЬКІСУ Володимиру Веніаміновичу - академікові Національної академії наук України (посмертно);
 
     - за цикл робіт з проблем регіональної соціально-економічної політики:
 
     ДОЛІШНЬОМУ Мар'яну Івановичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту регіональних досліджень НАН України
 
     ЧУМАЧЕНКУ Миколі Григоровичу - академікові Національної академії наук України, почесному директорові Інституту економіки промисловості НАН України
 
     МАМУТОВУ Валентину Карловичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту економіко-правових досліджень НАН України
 
     ДОРОГУНЦОВУ Сергію Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, голові Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України
 
     ДАНИЛИШИНУ Богдану Михайловичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові голови Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України
 
     БУРКИНСЬКОМУ Борису Володимировичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 
     МІКЛОВДІ Василю Петровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу кафедри Ужгородського національного університету
 
     СИМОНЕНКУ Валентину Костянтиновичу - докторові економічних наук, Голові Рахункової палати
 
     ЗЛУПКУ Степану Миколайовичу - докторові економічних наук, головному науковому співробітникові Інституту регіональних досліджень НАН України;
 
     - за цикл наукових робіт "Теоретичні основи та інструментальні засоби розробки програмного забезпечення інформаційних технологій":
 
     АНДОНУ Пилипу Іларіоновичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту програмних систем НАН України
 
     ЛАВРІЩЕВІЙ Катерині Михайлівні - докторові фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту програмних систем НАН України
 
     РЕДЬКУ Володимиру Никифоровичу - академікові Національної академії наук України, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
     МАЛИНОВСЬКОМУ Борису Миколайовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, радникові дирекції Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 
     ПЕРЕВОЗЧИКОВІЙ Ользі Леонідівні - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 
     КАПІТОНОВІЙ Юлії Володимирівні - докторові фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 
     КОВАЛЮ Валерію Миколайовичу - докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 
     ЛЕТИЧЕВСЬКОМУ Олександру Адольфовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 
     НІКІТЧЕНКУ Миколі Степановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
     ПРОВОТАРУ Олександру Івановичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 
     - за роботу "Синоптична передача сигналів в нервовій системі: клітинні і молекулярні механізми та шляхи корекції їх порушень":
 
     КОСТЮКУ Платону Григоровичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     ШУБІ Михайлу Федоровичу - академікові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     КРИШТАЛЮ Олегу Олександровичу - академікові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     СКОКУ Володимиру Івановичу - академікові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     ВЕСЕЛОВСЬКОМУ Миколі Сергійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу лабораторії Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     ЛОЗОВІЙ Наталії Олексіївні - докторові біологічних наук, заступникові завідувача відділу Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     ФЕДУЛОВІЙ Світлані Анатоліївні - докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     ШУБІ Ярославу Михайловичу - докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     ЛУК'ЯНЕЦЬ Олені Олександрівні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 
     ПАНКРАТОВУ Юрію Володимировичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України;
 
     - за підручник "Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія". - К.: Гала, 1998:
 
     ЗІНЬКОВСЬКОМУ Юрію Францевичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
 
     СМЕРДОВУ Андрію Андрійовичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Полтавської державної аграрної академії
 
     ЗАКАЛИК Любові Іванівні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету "Львівська політехніка"
 
     ЗАЙЧУКУ Валентину Олександровичу - кандидатові педагогічних наук, керівникові апарату Верховної Ради України
 
     ДЯДЕНКУ Миколі Степановичу - заступникові голови - ученому секретареві Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
 
     2. Установити на 2003 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки сімдесят п'ять тисяч гривень кожна.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 23 грудня 2003 року
N 1480/2003вгору