Документ 148/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 26.04.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про надання Кабінетом Міністрів України гарантій
щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної
відповідальності за ядерну шкоду
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 19, ст.138 )

З метою забезпечення реалізації технічної допомоги Україні
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. До законодавчого врегулювання питань, що пов'язані з
відшкодуванням ядерної шкоди, надати Кабінету Міністрів України
право гарантувати іноземним юридичним особам, які надають послуги
і виконують роботи, пов'язані з постачанням обладнання, його
установкою, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією,
виведенням з експлуатації та іншою діяльністю стосовно ядерних
установок, а також об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, звільнення від цивільної
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок ядерного інциденту,
який може статися на згаданих установках чи об'єктах, що
знаходяться під юрисдикцією України. Зазначені гарантії надаються згідно з порядком, який
визначається Кабінетом Міністрів України. 2. Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної
Ради України протягом 1995 року пропозиції щодо законодавчого
врегулювання питань цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 26 квітня 1995 року
N 148/95-ВРвгору