Документ 1477-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2012, підстава - 773-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 жовтня 2006 р. N 1477
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 773 ( 773-2012-п ) від 22.08.2012 }
Про погодження Кабінетом Міністрів України
рішення щодо утворення державних холдингових
компаній у процесі корпоратизації та приватизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 338 ( 338-2008-п ) від 09.04.2008
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }

Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про
холдингові компанії в Україні" ( 3528-15 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Установити, що проект розпорядження Кабінету Міністрів
України про погодження рішення щодо утворення державної
холдингової компанії у процесі корпоратизації та приватизації
готується та вноситься на його розгляд у порядку, встановленому
Регламентом Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ), з
урахуванням таких особливостей: { Абзац перший постановляючої
частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 338
( 338-2008-п ) від 09.04.2008 }
проект надсилається засновником державної холдингової
компанії для погодження Міністерству економічного розвитку і
торгівлі, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції,
Антимонопольному комітетові, Фонду державного майна або
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у відповідній сфері діяльності, та іншим заінтересованим
органам виконавчої влади; { Абзац другий постановляючої частини із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 ( 256-2012-п ) від
28.03.2012 }
засновник державної холдингової компанії разом з документами,
передбаченими Регламентом Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ), подає: { Абзац третій постановляючої частини із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 338 ( 338-2008-п ) від
09.04.2008 }
- обґрунтування доцільності утворення державної холдингової
компанії;
- перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі
яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її
корпоративні підприємства;
- відомості про результати аналізу фінансово-економічної
діяльності зазначених підприємств та їх структурних підрозділів;
- інформацію про результати аналізу ситуації на ринках збуту
товарів (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються)
підприємствами;
- висновки комісії з приватизації державних підприємств, щодо
яких прийнято рішення про приватизацію (у разі утворення державної
холдингової компанії у процесі приватизації);
- проект статуту державної холдингової компанії;
- висновки НКЦПФР щодо відповідності проекту статуту
державної холдингової компанії принципам корпоративного
управління; { Абзац десятий постановляючої частини із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 256 ( 256-2012-п ) від
28.03.2012 }
- копію документа, який засвідчує згоду Міністерства
економічного розвитку і торгівлі та Фонду державного майна або
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у відповідній сфері діяльності, на утворення державної
холдингової компанії; { Абзац одинадцятий постановляючої частини
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256 ( 256-2012-п )
від 28.03.2012 }
- копію дозволу Антимонопольного комітету або Кабінету
Міністрів України на концентрацію суб'єктів господарювання та їх
узгоджені дії у передбачених законодавством випадках.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25вгору