Документ 147-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.06.2018, підстава - 431-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. № 147
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 431 від 16.05.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 849 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для організації та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 92, ст. 2798);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 864 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв голодомору” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2853).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2018 р. № 147

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

3. Замовниками будівництва об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури (далі - замовники) є:

1) Мінкультури - в частині організації та проведення міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності”;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 431 від 16.05.2018}

2) державне унітарне підприємство “Дирекція з будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”, що є одержувачем бюджетних коштів, - в частині реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні. Видатки на утримання замовника будівництва визначаються з урахуванням вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”;

3) державний заклад “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності”, що є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, - в частині проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності”.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 431 від 16.05.2018}

4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення витрат, пов’язаних з:

1) організацією та проведенням міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності”;

2) проектуванням та будівництвом Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності;

3) реконструкцією першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні.

Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням організації та проведення міжнародного відкритого архітектурного конкурсу, проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності”, здійснюються відповідно до Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2137 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 47, ст. 2308).

6. Видатки, пов’язані з фінансуванням проектування та будівництвом Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності та реконструкцією першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про придбані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Мінкультури щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну інформацію про стан використання бюджетних коштів.

Державний заклад “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності”, державне унітарне підприємство “Дирекція з будівництва другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають Мінкультури звіти про використання бюджетних коштів та фактично виконані роботи.

{Абзац другий пунктьу 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 431 від 16.05.2018}

9. Замовники забезпечують контроль за проведенням міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності”, виконанням робіт та наданням послуг, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом об’єктів культури, організацією та проведенням торгів (тендерів), укладеними договорами (контрактами), контроль за ходом будівництва та здійснення технічного нагляду за ним, проводять розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймають завершені роботи, а також забезпечують використання бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору