Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 27.09.20001469
Документ 1469-2000-п, поточна редакція — Редакція від 11.12.2015, підстава - 984-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 вересня 2000 р. N 1469
Київ
Про організаційні заходи щодо функціонування
системи державних закупівель

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 200 ( 200-2001-п ) від 01.03.2001
N 819 ( 819-2003-п ) від 02.06.2003
N 1887 ( 1887-2003-п ) від 09.12.2003
N 19 ( 19-2006-п ) від 13.01.2006
N 543 ( 543-2007-п ) від 21.03.2007
N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007
N 464 ( 464-2011-п ) від 27.04.2011
N 741 ( 741-2015-п ) від 23.09.2015
N 984 ( 984-2015-п ) від 25.11.2015 }

{ У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх
відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 819 ( 819-2003-п ) від
02.06.2003 }
{ У тексті постанови слова "Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено
словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 19 ( 19-2006-п ) від 13.01.2006 }

З метою забезпечення реалізації Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

4. Державному комітетові статистики з 2001 року забезпечити
виконання робіт щодо державної статистичної звітності N 1-торги
(тендери) у межах коштів, які передбачаються у Державному бюджеті
України на проведення статистичних досліджень.
5. Головним розпорядникам коштів державного бюджету, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям (з урахуванням
зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих
бюджетів), розпорядникам коштів державних цільових фондів,
Пенсійного фонду, державних кредитних ресурсів подавати Державному
комітетові статистики державну статистичну звітність за формою N
1-торги (тендери) у встановленому ним порядку.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

10. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань регулювання
закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб, утворену
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р. N 611
( 611-96-п ).
11. Внести зміни та доповнення до деяких постанов Кабінету
Міністрів України (додаються).
12. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
13. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади забезпечити приведення своїх нормативно-правових
актів у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1469
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 741
( 741-2015-п ) від 23.09.2015 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 984
( 984-2015-п ) від 25.11.2015 }

3. В абзаці четвертому пункту 1 частини 7 розділу VI
"Зовнішньоекономічні зв'язки та підтримка вітчизняного
товаровиробника" Концепції державної промислової політики України,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого
1996 р. N 272 ( 272-96-п ), слова "проведення тендерів
(міжнародних торгів) у разі здійснення імпортних закупівель за
рахунок бюджетних коштів" виключити.
4. В абзаці четвертому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1997 р. N 431 ( 431-97-п ) "Про розвиток
вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 35) слова "на
умовах тендеру" замінити словами "на конкурсних засадах згідно із
законодавством".
5. Пункт 6 Порядку формування, розміщення та проведення
операцій з матеріальними цінностями державного резерву,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
1997 р. N 1129 ( 1129-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 41, с. 60), викласти у такій редакції:
"6. Постачальники матеріальних цінностей до державного
резерву визначаються уповноваженим на це Кабінетом Міністрів
України органом виконавчої влади, що здійснює управління державним
матеріальним резервом, на конкурсних засадах згідно із
законодавством".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2001-п ) від 01.03.2001 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1887
( 1887-2003-п ) від 09.12.2003 }

8. Пункт 18 розділу 5 "Виконання Національної програми
інформатизації" Положення про формування та виконання Національної
програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352 ( 1352-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1308), викласти у
такій редакції:
"18. Проект, який передбачає закупівлю програмних і технічних
засобів інформатизації за державні кошти, здійснюється на
конкурсних засадах відповідно до законодавства".
9. У пункті 8 Порядку локалізації програмних продуктів
(програмних засобів) для виконання Національної програми
інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 1998 р. N 1815 ( 1815-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1693), слова "обсягом понад 100
тис. гривень" виключити, а після слів "на конкурсній основі"
доповнити словами "згідно із законодавством".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 543
( 543-2007-п ) від 21.03.2007 }

11. Абзац сімнадцятий пункту 2 Положення про порядок надання
пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня
1999 р. N 825 ( 825-99-п ) "Про вдосконалення організаційної та
фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 887), викласти у
такій редакції:
"торги (тендер) - порядок здійснення конкурсного відбору
виконавців замовлення на будівництво (реконструкцію) за
процедурами, встановленими законодавством".

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2011-п ) від 27.04.2011 }

13. В абзаці другому пункту 9 Положення про порядок передачі
права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня
2000 р. N 168 ( 168-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 5, ст. 167), слова "відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 вересня 1998 р. N 1369 ( 1369-98-п ) "Про проведення
торгів (тендерів) у будівництві" із змінами та доповненнями,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1998 р. N 2087 ( 2087-98-п ) замінити словами "згідно із
законодавством".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2000 р. N 1469
Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р.
N 611 ( 611-96-п ) "Про заборону використання бюджетних коштів для
закупівлі товарів (робіт, послуг) іноземного походження".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.
N 786 ( 786-96-п ) "Про затвердження Положення про Міжвідомчу
комісію з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для
державних потреб".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р.
N 1497 ( 1497-96-п ) "Про Міжвідомчу комісію з питань регулювання
закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 694 ( 694-97-п ) "Про організацію та проведення торгів
(тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с.41).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня
1997 р. N 1058 ( 1058-97-п ) "Про створення єдиної системи
закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного
бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 39, с. 30).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1997 р.
N 1149 ( 1149-97-п ) "Про внесення змін до складу Міжвідомчої
комісії з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для
державних потреб" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43,
с. 47).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р.
N 657 ( 657-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань створення єдиної
системи державних закупівель товарів (робіт, послуг)" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 19, ст. 703).
8. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня
1998 р. N 675 ( 675-98-п ) "Про заходи щодо розвитку енергетичного
машинобудування".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р.
N 1369 ( 1369-98-п ) "Про проведення торгів (тендерів) у
будівництві" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1309).
10. Абзац третій пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 1998 р. N 1870 ( 1870-98-п ) "Про
забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське
видавничо-поліграфічне об'єднання" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 47, ст. 1732).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1998 р. N 2087 ( 2087-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до
деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо державних
закупівель товарів (робіт, послуг)" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 52, ст. 1947).
12. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня
1999 р. N 764 ( 764-99-п ) "Про деякі питання використання
позабюджетних коштів Державної податкової адміністрації"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 18, ст. 796).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня
1999 р. N 1043 ( 1043-99-п ) "Про оновлення парку автомобілів
центральними та місцевими органами виконавчої влади, установами та
організаціями, що належать до сфери їх управління та фінансуються
з державного бюджету" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 24,
ст. 1113).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р.
N 1342 ( 1342-99-п ) "Про внесення доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р., N 611" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1529).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада
1999 р. N 2113 ( 2113-99-п ) "Про вдосконалення системи державних
закупівель" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2300).вгору