Документ 1462-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.08.2016. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" щодо соціального захисту членів сімей учасників антитерористичної операції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 34, ст.590)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; 2011 р., № 39, ст. 389; 2012 р., № 5, ст. 44; 2014 р., № 4, ст. 141; 2015 р., № 10, ст. 62) такі зміни:

1) абзац шостий статті 1 доповнити другим реченням такого змісту: "До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення";

2) у частині третій статті 4:

абзац четвертий після слів "сплачені членами сім’ї аліменти" доповнити словами "грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 липня 2016 року
№ 1462-VIII
вгору