Документ 1461-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.02.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.02.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову
продукцію з них"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.273 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 11 Закону України "Про рибу, інші водні живі
ресурси та харчову продукцію з них" ( 486-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107) доповнити
частинами такого змісту:
"Державний контроль та нагляд за якістю та безпекою риби,
інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них, що
призначаються для експорту, здійснює Державний департамент
ветеринарної медицини.
Порядок здійснення державного контролю та нагляду за
суб'єктами господарювання, які виробляють, зберігають,
транспортують рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з
них, що експортуються, встановлюється цим органом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 2004 року
N 1461-IVвгору