Про склад Національної комісії по радіаційному захисту населення України (НКРЗУ)
Постанова Президії Верховної Ради України від 30.08.19911461-XII
Документ 1461-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2000, підстава - 1530-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 1530-III ( 1530-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 19, ст.147 )
Про склад Національної комісії по радіаційному
захисту населення України (НКРЗУ)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 44, ст.588 )

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Національну комісію по радіаційному захисту
населення України у такому складі:
Гродзинський Дмитро Михайлович - академік АН України,
професор, доктор біологічних наук, завідуючий відділом Інституту
клітинної біології та генної інженерії АН України.
Великовський Олександр Олександрович - кандидат технічних
наук, головний технолог Київського філіалу "Атоменергопроект".
Губський Всеволод Іванович - доктор медичних наук, професор,
заступник директора по науковій роботі Харківського
науково-дослідного інституту медичної радіології Міністерства
охорони здоров'я України.
Гудков Ігор Миколайович - доктор біологічних наук, професор,
завідуючий кафедрою Української сільськогосподарської академії.
Калина Всеволод Костянтинович - кандидат медичних наук,
завідуючий курсом радіології Харківського інституту удосконалення
лікарів Міністерства охорони здоров'я України.
Карасьов Володимир Сергійович - доктор фізико-математичних
наук, завідуючий відділом Інституту ядерних досліджень АН України.
Кіндзельський Леонід Петрович - доктор медичних наук,
професор, заступник директора Інституту онкології Міністерства
охорони здоров'я України.
Крюченко Володимир Антонович - доктор геолого-мінералогічних
наук, головний геолог експедиції N 60 Виробничо-геологічного
управління "Кіровгеологія".
Кундієв Юрій Ілліч - академік АН України та АМН України,
професор, доктор медичних наук, академік-секретар Відділення
медичних наук АН України.
Кутлахмедов Юрій Олексійович - доктор біологічних наук,
завідуючий лабораторією Інституту клітинної біології та генної
інженерії АН України.
Лось Іван Павлович - доктор медичних наук, професор,
завідуючий лабораторією Всесоюзного наукового центру радіаційної
медицини АМН СРСР.
Мацука Геннадій Харлампійович - академік АН України, доктор
біологічних наук, академік-секретар Відділення біохімії та
фізіології АН України.
Морозов Анатолій Олексійович - член-кореспондент АН України,
доктор фізико-математичних наук, директор Спеціального
конструкторського бюро математичних машин і систем Інституту
кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України.
Омелянець Микола Іванович - доктор медичних наук, професор,
завідуючий відділом Всесоюзного наукового центру радіаційної
медицини АМН СРСР.
Пахомов Юрій Миколайович - академік АН України, доктор
економічних наук, професор, академік-секретар Відділення економіки
АН України.
Пінчук Вадим Георгійович - академік АН України, доктор
медичних наук, професор, директор Інституту проблем онкології і
радіобіології ім. Р.С. Кавецького АН України.
Полікарпов Геннадій Григорович - академік АН України, доктор
біологічних наук, завідуючий відділом Інституту біології південних
морів ім. О.О. Ковалевського АН України.
Присяжнюк Анатолій Євтихійович - доктор медичних наук,
професор, завідуючий відділом Всесоюзного наукового центру
радіаційної медицини АМН СРСР.
Серкіз Ярослав Іванович - доктор біологічних наук, завідуючий
відділом Інституту проблем онкології і радіобіології ім. Р.С.
Кавецького АН України.
Сиваченко Тамара Порфиріївна - доктор медичних наук,
професор, завідуюча кафедрою Київського інституту удосконалення
лікарів Міністерства охорони здоров'я України.
Сидельніков Віктор Михайлович - член-кореспондент АМН Ук-
раїни, професор, завідуючий кафедрою Київського медичного інститу-
ту імені академіка О.О. Богомольця.
Созинов Олексій Олексійович - академік АН України та ВАСГНІЛ,
професор, доктор сільськогосподарських наук, президент Української
академії аграрних наук.
Францевич Леонід Іванович - член-кореспондент АН України,
доктор біологічних наук, завідуючий відділом Інституту ім. І.І.
Шмальгаузена АН України.
Шестопалов Вячеслав Михайлович - член-кореспондент АН
України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заступник
директора Інституту геологічних наук АН України.
Яковлєв Євген Олександрович - кандидат геолого-мінералогічних
наук, завідуючий відділом Головного управління геології України.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 серпня 1991 року
N 1461-XIIвгору